Bát Xát: Phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo năm 2020 đạt từ 4% trở lên
CTTĐT - Là địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai, sau nhiều năm thực hiện chuyển dịch sản xuất, xây dựng nông thôn mới, huyện Bát Xát hiện có tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều là 18,5%. Năm 2020, Bát Xát đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo năm 2020 đạt từ 4% trở lên.

Năm 2020, huyện Bát Xát Phấn đấu bình quân đạt 15,4 tiêu chí/xã,  8 thôn nông thôn mới và tối thiểu 5 thôn kiểu mẫu, xây dựng xã Quang Kim đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đến 2020 đạt 40 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn phấn đấu đạt 30 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo năm 2020 đạt từ 4% trở lên. Tỷ lệ tái nghèo bình quân dưới 0,5%/năm. 

Hướng dẫn người dân làm nông nghiệp công nghệ cao

Để đạt được kết quả đó, huyện đã phát huy vai trò trách nhiệm của BCĐ huyện, tổ công tác phụ trách giúp đỡ xã xây dựng NTM&GNBV và cộng đồng dân cư, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, coi trọng tính đầu tầu gương mẫu của cán bộ đảng viên, uy tín của già làng trưởng bản trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tăng cường đổi mới thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và người dân về xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn để nâng cao năng suất, chất lượng lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình nông thôn mới, giảm nghèo điển hình, tiêu biểu trên cả nước cho một số thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã và cán bộ thôn. Tiếp tục quy hoạch mở rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như Mô hình trồng chuối, chè, cây dược liệu, rau an toàn, cây ăn quả ôn đới. Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sản xuất rau an toàn trái vụ và cây Dược liệu. Tập trung thâm canh, tăng vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất an toàn, sản xuất nông nghiệp tốt gắn với lựa chọn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có tiềm năng để tăng giá trị trên đơn vị canh tác. Phát triển các loại hình hợp tác xã, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững…

 

Lưu Liên

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 623
 • Trong tuần: 2,918
 • Tất cả: 1,657,948
Đăng nhập