10 hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ thuê trí thức trẻ về làm việc
Năm 2020, tỉnh Lào Cai sẽ lựa chọn, hỗ trợ cho 10 hợp tác xã nông nghiệp 1 lần thuê 1 trí thức trẻ có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc có thời hạn.

Theo đó, 10 hợp tác xã nông nghiệp đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ là hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nước sạch môi trường nông thôn và sản xuất, kinh doanh tổng hợp dịch vụ nông nghiệp; hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, khả thi có hiệu quả; phải có nhu cầu nguyện vọng thực sự, phù hợp với thực tế tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị và có đơn đề nghị được hỗ trợ. Ngoài ra, hợp tác xã phải trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn và các nội dung khác theo quy định.

10 hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ thuê trí thức trẻ về làm việc

Các trí thức trẻ được tuyển dụng đảm bảo về chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã. Cụ thể, nữ không quá 35 tuổi và nam không quá 40 tuổi; có sức khỏe đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo vị trí hợp đồng lao động; có cam kết làm việc tại hợp tác xã; phải chịu bồi thường kinh phí do Nhà nước và hợp tác xã đã chi trả nếu tự ý phá vỡ hợp đồng lao động đã ký kết.

Thời gian hỗ trợ cho các hợp tác xã là 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022, với mức hỗ trợ theo mức lương tối thiểu vùng. Tổng kinh phí thực hiện là trên 1,7 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bố trí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và từ nguồn ngân sách tỉnh./.

Theo LCĐT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 367
 • Trong tuần: 4,239
 • Tất cả: 1,611,270
Đăng nhập