Thường trực UBND tỉnh Lào Cai làm việc với thị xã Sa Pa
Lượt xem: 386
CTTĐT - Sáng ngày 22/9/2022, Thường trực UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức làm việc với thị xã Sa Pa về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình thu ngân sách trên địa bàn...

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải – Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Thường trực Thị ủy, UBND và các phòng, ban liên quan của thị xã Sa Pa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lãnh đạo thị xã Sa Pa cho biết Thị xã đã ban hành Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Thị ủy, Kế hoạch số 189/KH-UBND của UBND thị xã, trong đó đưa ra chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TU. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; xây dựng đô thị thông minh, hiện đại; phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tập trung ưu tiên mọi nguồn lực phát triển kinh tế du lịch Sa Pa trở thành lĩnh vực đột phá, trọng tâm trong phát triển kinh tế của địa phương. Phát triển nông nghiệp chất lượng cao, phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc hữu gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho Sa Pa phát triển. Đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa thể thao; phát triển giáo dục - đào tạo; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo đột phá trong phát triển của thị xã. Thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Phan Đăng Toàn, Bí thư Thị ủy Sa Pa mong muốn UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc cũng như tạo cơ chế thuận lợi cho thị xã Sa Pa phát triển kinh tế - xã hội.

Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022, đến nay có 19/50 chỉ tiêu đã hoàn thành (trong đó có 05 chỉ tiêu vượt kế hoạch), 23 chỉ tiêu đạt trên 50%, 03 chỉ tiêu đạt từ 50% trở xuống, 05 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 354 tỷ đồng, đạt 66,8% dự toán tỉnh giao, bằng 148% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đến Sa Pa đạt trên 1,8 triệu lượt, tăng 219% so cùng kỳ với doanh thu đạt hơn 4.900 tỷ đồng, tăng 172,7% so cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 145,6 tỷ đồng, đạt 69,3% kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đến nay tổng số tiêu chí nông thôn mới hoàn thành tại các xã là 117 tiêu chí (giảm 28 lượt tiêu chí so với Bộ tiêu chí cũ); bình quân đạt 11,7 tiêu chí/xã (giảm 2,8 tiêu chí/xã so với Bộ tiêu chí cũ).

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 45,8% Kế hoạch; nếu không tính nguồn giải phóng mặt bằng tiến độ giải ngân đến nay đạt 49% Kế hoạch. UBND thị xã Sa Pa đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; chỉ đạo các xã, phường ban hành Kế hoạch thực hiện của địa phương. Thị xã đã ban hành 02 quyết định giao danh mục đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 với 68 công trình, tổng mức đầu tư trên 462 tỷ đồng; dự kiến 45 công trình khởi công mới năm 2022.

Đồng chí Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, tình hình kinh tế - xã hội... trên địa bàn

Sa Pa tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về quy hoạch, rà soát các đồ án quy hoạch, đề xuất điều chỉnh, lập mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và địa giới hành chính mới sau khi lên thị xã. Triển khai năm trật tự và văn minh đô thị 2022, xây dựng 14/24 tuyến phố văn minh. Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hãng xe điện, xe taxi có chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, ổn định (hiện nay tỉnh đã cấp 120/150 chỉ tiêu xe điện cho 08 doanh nghiệp hoạt động thí điểm trên địa bàn thị xã). Thực hiện quản lý về đất đai, tài nguyên, khoáng sản được quan tâm chỉ đạo với 06 lĩnh vực trọng tâm.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn thị xã 9 tháng đầu năm 2022 giảm thêm 4,5%, tỷ lệ nghèo còn lại là 31,05% (giảm 612 hộ). Giải quyết việc làm mới cho 725/1.230 lao động, đạt 58,94% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52,5%. Huy động 100% số học sinh lớp 3, 4, 5 ở các điểm trường lẻ về học tại điểm trường chính; tỷ lệ bao phủ y tế trên địa bàn đạt 93,6%; quyết liệt thực hiên công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm vắc xin Covid-19. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực; khai thác có hiệu quả Trung tâm giám sát điều hành thông minh Sa Pa (OC), đặc biệt giám sát giao thông, trật tự đô thị. Quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân trực tiếp; rà soát phân loại, xử lý đơn thư.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, thị xã đang thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 61 dự án. Trong đó tập trung các dự án trọng điểm: Dự án Khu trung tâm hành chính mới, Khu dân cư tổ 7; Dự án danh lam thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia; xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị xã Sa Pa; Khu nhà ở xã hội khu Tây Bắc; nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ô Quý Hồ - Cát Cát; đường vào UBND xã Mường Hoa...

Tuy nhiên dịch Covid-19 diễn phức tạp trong 3 tháng đầu năm 2022 ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Sa Pa; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; một số tiêu chí nông thôn mới thiếu bền vững; các sản phẩm du lịch chưa đa dạng, phong phú; tình trạng chèo kéo, đeo bám khách, bán hàng rong, ăn xin trên địa bàn chưa giải quyết triệt để; nguồn nhân lực, lao động phục vụ cho lĩnh vực dịch vụ, du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác quản lý nhà nước về đất đai còn chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất quỹ đất, hạ tầng cho xây dựng trường lớp ở nhiều cơ sở chưa đồng bộ, còn tình trạng thiếu giáo viên; khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí vị trí việc làm đối với cán bộ cấp xã; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giao thông đô thị còn bất cập; cải cách hành chính còn chậm...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa đề xuất, kiến nghị tỉnh tập trung vào 03 vấn đề: Cơ chế đầu tư; quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; cơ chế tài chính, ngân sách, tổ chức bộ máy. Thị xã đề nghị tỉnh nghiên cứu có các cơ chế, chính sách riêng đặc thù để triển khai thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 18-NQ/TU; xem xét giao danh mục đầu tư các thiết chế Khu hành chính mới thị xã, nâng cấp Bệnh viện Sa Pa; giao danh mục nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa; xem xét cho chủ trương triển khai đầu tư xây dựng Dự án khu đô thị mới Ô Quý Hồ; ý kiến về đầu tư dự án Đài truyền thanh, truyền hình thị xã Sa Pa; đầu tư cấp điện cho các thôn chưa có điện Giải quyết các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất; hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân cho đến khi được giao đất; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án rà soát chồng chéo, đo đạc, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ; xem xét và cho phép vận chuyển toàn bộ rác vô cơ của khu vực đô thị Sa Pa về xử lý tại bãi chôn lấp rác xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai; cho phép nghiên cứu chủ trương đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt công nghệ cao để xử lý toàn bộ lượng rác vô cơ cho thị xã. Xem xét thành lập Ban Quản lý du lịch Sa Pa; sớm quyết định công nhận đỉnh Fansipan là điểm danh lam thắng cảnh cấp tỉnh; hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội...

Đồng chí Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết hiện nay đang rất khó khăn trong việc tiếp cận, thu hút người dân tham gia các phiên giao dịch việc làm, tổ chức các lớp đào tạo nghề. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chênh lệch mức sống giữa khu vực trung tâm với các xã vùng lân cận còn lớn. Đồng chí đề nghị thị xã cần có giải pháp căn cơ, quyết liệt hơn để giải quyết các vướng mắc tại địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã trao đổi, trả lời làm rõ thêm những đề xuất, kiến nghị của thị xã Sa Pa; đồng thời gợi ý các giải pháp, nhiệm vụ trong các lĩnh vực du lịch, lao động, xã hội, thông tin truyền thông, xây dựng, giao thông, đất đai, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia... để thị xã khắc phục, giải quyết khó khăn, vướng mắc, có bước phát triển mới.

Lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông trả lời một số kiến nghị của thị xã Sa Pa về kinh phí thực hiện các dự án, chương trình, tuyển dụng cán bộ, công chức, giáo viên, việc thành lập Ban Quản lý du lịch, chuyển đổi số, hạ tầng dịch vụ viễn thông, internet, xây dựng cột ăngten...

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài chia sẻ những khó khăn của thị xã Sa Pa và yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực cho Sa Pa triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh thị xã cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước, tâm huyết, chủ động hơn nữa trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản... Chú trọng, quan tâm rà soát, đánh giá, sắp xếp công tác cán bộ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Sa Pa tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt và quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng… Thị xã Sa Pa cần chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện đánh giá kết quả sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa; 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thị xã Sa Pa cần nắm rõ tình hình, hiện trạng trên địa bàn trong các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, môi trường, đất đai, du lịch… Lựa chọn các công việc cốt lõi, trọng tâm để ưu tiên thực hiện; đồng thời phải kiên quyết giải quyết dứt điểm sự kiểm tra, giám sát thường xuyên. Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tránh tư tưởng buông xuôi, trục lợi chính sách; đảm bảo công tác an ninh trật tự xã hội; tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đối với các đề xuất, kiến nghị của thị xã Sa Pa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí và giao các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện hiệu quả./.

Thanh Huyền
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 174
 • Hôm nay: 28,089
 • Trong tuần: 148,077
 • Tất cả: 68,387,872
Đăng nhập