Bộ Nội vụ tháo gỡ vướng mắc chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong năm 2021
Lượt xem: 431
CTTĐT – Đó là một trong những thành quả đáng chú ý được các đại biểu đồng tình tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ, do Bộ Nội vụ tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố được tổ chức sáng nay, 12/1/2021. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Lào Cai: Đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, đã tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương. Nhờ đó, cả nước giảm 07 tổ chức tổ chức chuyên môn cấp tỉnh, 1.648 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở; giảm 451 phòng chuyên môn thuộc cấp huyện; giai đoạn 2019-2021 đã giảm được 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã…

Ngành Nội vụ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 71-KL/TW của Bộ Chính trị; đồng thời tham mưu để cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương để bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp theo yêu cầu của Quốc hội.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đã chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Trong đó, đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức; giảm 17 chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Lào Cai

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Hiện, 100% các cơ quan hành chính đã tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử và áp dụng đồng bộ công cụ theo dõi, đánh giá mới phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Năm 2022, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành. Ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh công tác đối ngoại trên các lĩnh vực; thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ; hoàn thành toàn bộ dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ…

Đối với tỉnh Lào Cai, hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã biên giới của tỉnh Lào Cai có 598 người (271 cán bộ và 327 công chức), trong đó: Nữ có 189 người, chiếm 31,6%; đảng viên có 486 người, chiếm 81,3%; dân tộc thiểu số có 339 người, chiếm 56,7%. Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ đối với phát triển kinh tế -xã hội, từ khi tái lập đến nay, các cấp ủy Đảng,chính quyền Tỉnh Lào Cai luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở, trong đó có đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các xã khu vực biên giới. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã khu vực biên giới của tỉnh Lào Cai đã cơ bản đạt các tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2021, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Bên cạnh đó Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại và hạn chế của ngành Nội vụ như công tác xây dựng thể chế, chính sách có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đặt ra. Sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, tinh giản biên chế tuy đạt mục tiêu đề ra, song chưa gắn kết chặt chẽ với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập. 

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị và xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh. Tham mưu để việc sắp xếp con người, bố trí bộ máy linh hoạt, phù hợp với tình hình. Toàn ngành thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII, kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Linh Vũ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 463
 • Hôm nay: 26,390
 • Trong tuần: 251,876
 • Tất cả: 61,628,012
Đăng nhập