Lào Cai: Ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 1608
CTTĐT- HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về Ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Cụ thể:

Hỗ trợ dự án thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản mới

1. Nội dung và mức hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai được hỗ trợ 100% kinh phí mua cây, con giống mới, chuyển giao quy trình, công lao động kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật, hội nghị, hội thảo; 70% kinh phí mua vật tư, thức ăn, phân bón chuyên dụng, nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án.

2. Điều kiện được hỗ trợ:

a) Dự án thử nghiệm sử dụng giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản mới đã được công nhận lưu hành, được phép sản xuất kinh doanh và chưa được sản xuất phổ biến trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

b) Có quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương;

c) Thời gian thực hiện dự án không quá 30 tháng. Riêng với những dự án trồng các loại cây lâu năm, thời gian thực hiện không quá 36 tháng.

3. Trình tự, thủ tục phê duyệt dự án được hỗ trợ

a) Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, tổ chức chủ trì đăng ký thực hiện dự án nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thành phần hồ sơ gồm: Thuyết minh dự án; tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của quy trình kỹ thuật áp dụng;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, lựa chọn hồ sơ dự án phù hợp với nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình;

c) Trước ngày 20 tháng 04 hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và gửi hồ sơ các dự án đã lựa chọn về bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai;

d) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt dự án được hỗ trợ.

4. Hợp đồng thực hiện dự án

a) Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt dự án được hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng thực hiện dự án với tổ chức, cá nhân thực hiện dự án;

b) Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có điều chỉnh nội dung nhưng không làm phát sinh tăng kinh phí thì tổ chức, cá nhân thực hiện dự án có văn bản đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định.

5. Nghiệm thu dự án và thanh lý hợp đồng

a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện dự án;

b) Hợp đồng được thanh lý sau khi đã hoàn tất các nội dung và thủ tục thanh toán theo quy định.

Hỗ trợ thực hiện dự án ứng dụng kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

1. Nội dung và mức hỗ trợ: Các tổ chức thực hiện dự án ứng dụng kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được hỗ trợ như sau:

a) Đối với lĩnh vực nông nghiệp: Hỗ trợ 70% kinh phí mua giống, vật tư, thức ăn, phân bón chuyên dụng, phân tích kiểm nghiệm đánh giá trong quá trình ứng dụng kỹ thuật; 100% kinh phí chuyển giao quy trình, công lao động kỹ thuật, tổ chức hội nghị, hội thảo. Tổng mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/dự án;

b) Đối với các lĩnh vực khác: Hỗ trợ 70% kinh phí mua vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, sửa chữa, phân tích kiểm nghiệm đánh giá trong quá trình ứng dụng kỹ thuật; 100% kinh phí chuyển giao quy trình, công lao động kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật, hội nghị, hội thảo. Tổng mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/dự án.

2. Điều kiện được hỗ trợ

a) Dự án ứng dụng kết quả của đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ từ cấp tỉnh trở lên và đã được Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên;

b) Thời gian thực hiện dự án không quá 30 tháng.

3. Trình tự, thủ tục phê duyệt dự án được hỗ trợ

a) Hàng năm, trước ngày 31 tháng 3, tổ chức đăng ký thực hiện dự án nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với những hồ sơ dự án thực hiện trên địa bàn 01 huyện); Nộp hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ (đối với dự án thực hiện trên địa bàn nhiều huyện hoặc tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh);

b) Thành phần hồ sơ gồm: Thuyết minh dự án; tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của đề tài, dự án.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, lựa chọn hồ sơ dự án phù hợp với nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện mình;

đ) Trước ngày 20 tháng 04 hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và gửi hồ sơ các dự án đã lựa chọn về bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai;

e) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt dự án được hỗ trợ.

CTTĐT

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 174
 • Hôm nay: 23,091
 • Trong tuần: 248,577
 • Tất cả: 61,624,713
Đăng nhập