Danh mục các chương trình đề tài, dự án khoa học 6 tháng đầu năm 2012
Lượt xem: 6070
Danh mục các chương trình đề tài, dự án khoa học có sử dụng ngân sách Nhà nước đã được nghiệm thu 6 tháng đầu năm 2012, cụ thể như sau:

Danh mục gồm có 02 chương trình đề tài, dự án đã được nghiệm thu 6 tháng đầu năm 2012:

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

đề tài

Nội dung

Tổng kinh phí thực hiện

(triệu đồng)

Thời gian TH

1

Xây dựng mô hình nuôi lợn nái trong nông hộ, sản xuất lợn con nuôi thịt F1 có tỷ lệ nạc cao tại huyện Mường Khương

Mã số: 172/HĐ-SKHCN/2009

Trạm Khuyến nông Mường Khương

 

Lù ỉn Sửn ;

Mai Thị Hoa

 

* Xây dựng mô hình nuôi lợn nái trong nông hộ sản xuất lợn F1 thương phẩm nuôi thịt

* Xây dựng một mô hình thụ tinh nhân tạo: Quy mô 2 con lợn đực giống Đại Bạch cung ứng đủ tinh dịch thụ tinh cho 100 nái/năm của dự án và có thể cung ứng tinh dịch thụ tinh cho 100 lợn nái/năm ngoài vùng dự án.

 

2009 -2010

2

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới công tác thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mã số: 17/2010/KHCN

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Lào Cai

 

Phạm Duy Hanh

1. Điều tra, đánh giá đối với doanh nghiệp về công tác TĐKT, Nhóm nghiên cứu đề tài xây dựng hệ thống câu hỏi điều tra, khảo sát trên cơ sở chủ yếu là để đánh giá nhận định về mức độ nhận thức, vị trí, vai trò của TĐKT của người đứng đầu doanh nghiệp và người lao động.

2. Đề xuất các giải pháp đổi mới công tác TĐKT trong khối doanh nghiệp, chủ nhiệm đề tài đã xây dựng 04 chuyên đề nghiên cứu riêng biệt phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh.

3. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho một số loại hình doanh nghiệp; bộ tiêu chí xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo đúng quy định về TĐKT, các tiêu chí đưa ra có tính khả thi, cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của các loại hình doanh nghiệp; các tiêu chí đảm bảo tính đại diện và là cơ sở đánh giá tổng quan nhất, chính xác, công bằng, dân chủ về thành tích đạt được của các doanh nghiệp và người lao động do đó sẽ là căn cứ tốt nhất cho các cấp có thẩm quyền xem xét việc khen thưởng cho các doanh nghiệp và người lao động.

4. Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ công tác TĐKT cho doanh nghiệp: đảm bảo hệ thống hoá các văn bản về TĐKT cho các doanh nghiệp; đưa ra quy trình, biểu mẫu dễ hiểu, ngắn gọn, đầy đủ, khoa học để chủ doanh nghiệp, cán bộ TĐKT có thể tiếp cận và thực hiện được ngay về mặt nghiệp vụ. 

 

177

9/2010 -   9/2011

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 62
 • Hôm nay: 544
 • Trong tuần: 77,067
 • Tất cả: 49,688,939
Đăng nhập