Lượt xem: 1614
Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2019

1. Nghiên cứu khảo nghiệm giống Mận tím chín sớm Bắc Hà tại tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2021.

- Tổ chức chủ trì thực hiện: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Quang Thạch

- Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2022 

- Tổng kinh phí thực hiện: 2.710,160 triệu đồng

2. Nghiên cứu phát triển một số giống hoa hồng Bungaria theo hướng nông nghiệp sinh thái, gắn với du lịch bền vững tại tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì: Viện di truyền Nông nghiệp.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Viết Dũng

- Thời gian thực hiện đề tài: 24 tháng, từ tháng 3/2019 đến tháng 02/2021.

- Kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 1.792,101 triệu đồng

3. Nghiên cứu trồng Sâm Ngọc Linh dưới giàn che tại xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà.

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Ma Xua Nam

- Đồng chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Xuân Trường.

- Thời gian thực hiện đề tài: 36 tháng, từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2021.

- Kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 7.162,424 triệu đồng

4. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng và phát triển sản xuất chuỗi giá trị cây dược liệu Khoai nưa (Amorphophalluskonjac K.Koch), Ngưu bàng (Arctium lappa Linn) tại Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Tâm Phát Green.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hòa

- Thời gian thực hiện đề tài: 24 tháng, từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020.

- Kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 3.184,435 triệu đồng

5. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển thương mại gắn với chuỗi giá trị cây dược liệu bản địa Hoài Sơn tại Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Minh Tuân

- Đồng chủ nhiệm đề tài: Ths Phạm Hồng Minh

- Thời gian thực hiện đề tài: 24 tháng, từ tháng 3/2019 đến tháng 02/2021.

- Kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 1.471 triệu đồng

6. Ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá quế (Tinca Linnaeus, 1758)  thương phẩm tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Bùi Văn Hồng

- Đồng chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Nguyệt

- Thời gian thực hiện đề tài: 24 tháng, từ tháng 3/2019 đến tháng 02/2021.

- Kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 1.400 triệu đồng

7. Giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc quyết định và giám sát ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: Vũ Xuân Cường

- Đồng chủ nhiệm đề tài: Bùi Khắc Hiền

- Thời gian thực hiện đề tài: 13 tháng, từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2020.

- Kinh phí: Tổng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học tỉnh thực hiện đề tài là 780 triệu đồng;

8. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục cho trẻ tự kỷ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì thực hiện: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai

- Chủ nhiệm đề tài: Bùi Văn Thắng

- Đồng Chủ nhiệm đề tài: BSCKI Trần Văn Năm

- Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2021 

- Tổng kinh phí thực hiện: 800,266 triệu đồng

9. Nghiên cứu xây dựng mô hình các sản phẩm du lịch, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện Bát Xát.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Hữu Sơn

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2020 

- Tổng kinh phí thực hiện: 1.107.000.000 đồng

10. Giải pháp nâng cao công tác quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai và các cơ quan (mời tham gia):

+ Uỷ ban biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao.

+ Học viện Biên phòng.

+ Bộ Tư lệnh Biên phòng.

+ Cục đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp khoa học tỉnh và huy động từ nguồn khác.

11. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang Lào Cai trong ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự.

- Cơ quan phối hợp thực hiện:

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.

+ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

- Thời gian thực hiện: 2019-2020.

-  Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp khoa học tỉnh và huy động từ nguồn khác

12. Nghiên cứu biên soạn Lịch sử Chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai (1946-2021).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

  Cơ quan phối thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Thời gian thực hiện: 2019-2021.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn sự nghiệp khoa học tỉnh.

13. Xây dựng khung đánh giá chất lượng hoạt động của Đại biểu dân cử không chuyên trách tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì thực hiện: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Giàng Thị Bình

- Đồng chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Thị Hiên

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 5/2019 đến tháng 10/2020 

- Tổng kinh phí thực hiện: 943.500.000 đồng

14. Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cá chép V1 thương phẩm bằng công nghệ vi sinh năm 2019. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiến Dũng

- Thời gian thực hiện: 10 tháng, từ tháng 5/2019 đến tháng 02/2020 

- Tổng kinh phí thực hiện: 397.208.000 đồng

15. Sưu tầm, nghiên cứu phân loại và đề xuất các giải pháp bảo tồn, truyền dạy đồng dao và trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số Lào Cai cho học sinh tiểu học, mầm non vùng cao trên địa bàn tỉnh.  

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Thị Oanh

- Đồng chủ nhiệm: GS. TS Vũ Anh Tuấn

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020 

- Tổng kinh phí thực hiện: 189.000.000 đồng

16. Nghiên cứu chế tạo thiết bị lọc loại bỏ chất ô nhiễm trong nước sinh hoạt cho mô hình trường học và đồn Biên phòng vùng cao tại tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì thực hiện: Viện Khoa học Vật liệu

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Đào Ngọc Nhiệm

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021 

- Tổng kinh phí thực hiện: 1.260 triệu đồng

17. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang Lào Cai trong ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Nghệ thuật quân sự - Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

- Chủ nhiệm đề tài: Đại tá Phạm Xuân Nguyên.

- Thời gian thực hiện đề tài: 16 tháng, từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2020.

- Kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 2.203 triệu đồng

BBT

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 55
 • Hôm nay: 10,079
 • Trong tuần: 46,584
 • Tất cả: 49,272,971
Đăng nhập