Lượt xem: 3833
Danh mục đề tài, dự án thực hiện 6 tháng đầu năm 2018
CTTĐT - Danh mục đề tài, dự án thực hiện 6 tháng đầu năm 2018.

1. Tên đề tài/ dự án: Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa khoai môn Bảo Yên

Thời gian thực hiện: 9/2015-2/2018

Chủ nhiệm đề tài: Hà Mạnh Phong

Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học kỹ thuật NLN miền núi phía Bắc

Quyết định phê duyệt: QĐ 3689 ngày 23/10/2015

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 786 triệu đồng

+ Đối ứng: 1020 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác:

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

2. Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống, trồng cây tam thất ( Panax pseudoginseng Wall) tại huyện Si Ma Cai, Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Thời gian thực hiện: 8/2015-8/2018

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Văn Hùng, Ngô Thanh Xuân

Cơ quan thực hiện: Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

Quyết định phê duyệt: QĐ 3101 ngày 16/9/2015

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 880 triệu đồng

+ Đối ứng: 197 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

3. Tên đề tài/ dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN sản xuất một số giống nấm trên đại bàn tỉnh Lào Cai

Thời gian thực hiện: 8/2015-6/2018

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn Hạnh,  Phạm Hồng Cương

Cơ quan thực hiện: Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KH&CN Lào Cai       

Quyết định phê duyệt: QĐ 3009-UBND

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 1600 triệu đồng

+ Đối ứng: 720 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

4. Tên đề tài/ dự án: Chọn tạo và phát triển giống lúa thuần chất lượng cao tại Lào Cai

Thời gian thực hiện: 6/2015-6/2018

Chủ nhiệm đề tài: Đ Thị Bắc, Bùi Quốc Liêm

Cơ quan thực hiện: Trung tâm giống nông lâm nghiệp tỉnh Lào Cai

Quyết định phê duyệt: QĐ 4209-UBND ngày 23/11/2015

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 1222 triệu đồng

+ Đối ứng: 1044 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

5. Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu quy trình sản xuất nâng cao chất lượng vùng na hàng hóa trên địa bàn huyện Bảo Thắng

Thời gian thực hiện: 12/2015-12/2018

Chủ nhiệm đề tài:  Nguyễn Quang Uý, Đỗ Hồng Quân

Cơ quan thực hiện: Phòng kinh tế huyện Bảo Thắng

Quyết định phê duyệt: QĐ 4403-UBND ngày 4/12/2015

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 496 tỷ đồng

+ Đối ứng: 740 tỷ đồng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

6. Tên đề tài/ dự án: Ứng dụng công nghệ biến tính vật liệu gốm bằng hợp chất phốt phát và Nghiên cứu chế biến xỉ phốt pho vàng Lào Cai thành nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất các sản phẩm gốm xây dựng

Thời gian thực hiện: 12/2015-6/2018

Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Xuân Hiệp                                          

Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Vật liệu

Quyết định phê duyệt: QĐ 4403-UBND ngày 4/12/2015

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 700 triệu đồng

+ Đối ứng: 120 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

7. Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu chế biến phụ phẩm chè xanh (lá chè già, chè đốn…) tỉnh Lào Cai thành một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập trong sản xuất chè của tỉnh.

Thời gian thực hiện: 8/2016- 4/2018

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Thanh

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ

Quyết định phê duyệt: QĐ 2710/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 800 triệu đồng

+ Đối ứng: 102.95 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện: Công ty TNHH MTV Chè Phong Hải

8. Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu chọn giống Quế có năng suất và hàm lượng tinh dầu cao phục vụ trồng rừng kinh tế tại tỉnh Lào Cai                                                                     

Thời gian thực hiện: 8/2016-8/2019

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn Định

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng

Quyết định phê duyệt: QĐ 2710/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 1500 triệu đồng

+ Đối ứng: 310.55 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

9. Tên đề tài/ dự án: Gia đình đối với sự phát triển tỉnh Lào Cai - Thực trạng và giải pháp

Thời gian thực hiện: 11/2016-11/2018

Chủ nhiệm đề tài:  Đỗ Trường Sơn, Hà Văn Thắng

Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai

Quyết định phê duyệt: QĐ 4050/QĐ -UBND ngày 15/11/2016

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 800 triệu đồng

+ Đối ứng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

10. Tên đề tài/ dự án: Tổ chức, hoạt động của chi bộ đảng và chất lượng đảng viên trong công tác xây dựng đảng bộ Lào Cai - Thực trạng và giải pháp                                        

Thời gian thực hiện: 11/2016-8/2018

Chủ nhiệm đề tài: Hà Thị Nga. Đặng Phi Vân, Nguyễn Thị Vân Hằng

Cơ quan thực hiện: Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

Quyết định phê duyệt:  QĐ 4050/QĐ-UBND ngày 15/11/2016

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 686 triệu đồng

+ Đối ứng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

11. Tên đề tài/ dự án: Xây dựng vườn cây giống đầu dòng và vườn mô hình trồng thương phẩm cây hoa địa lan lai (Cymbidium hybrid) có hương thơm tại Bắc Hà                                             

Thời gian thực hiện: 11/2016 – 1/2020

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Lệ Chi

Cơ quan thực hiện: Công ty TNHH MTV Kinh doanh XNK Việt Tú

Quyết định phê duyệt: QĐ 4050/QĐ-UBND ngày 15/11/2016

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 1655 triệu đồng

+ Đối ứng: 2539 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện: Công ty TNHH MTV Kinh doanh XNK Việt Tú

12. Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh, bệnh hại trên một số cây rau ( bắp cải, cải ăn lá, cà chua, đậu trạch) tại Lào Cai                                            

Thời gian thực hiện: 3/2017-2/2019

Chủ nhiệm đề tài:  Phạm Quốc Cường, Bùi Thị Hương

Cơ quan thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lào Cai

Quyết định phê duyệt: QĐ 619/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/2/2017

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 620 triệu đồng

+ Đối ứng: 228.605 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

13. Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu xây dựng một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao rau, hoa có giá trị kinh tế tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai                                                            

Thời gian thực hiện: 4/2017-3/2019

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Minh Thảo, Hoàng Văn Hùng

Cơ quan thực hiện: Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại tỉnh Lào Cai

Quyết định phê duyệt: QĐ 1356/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 620 triệu đồng

+ Đối ứng: 253.48 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

14. Tên đề tài/ dự án: “Nghiên cứu chế tạo lớp phủ Cr3C2-NiCr chịu ăn mòn mài mòn bằng công nghệ phun phủ plasma để phục hồi và nâng cao chất lượng bề mặt cho bánh xe công tác của tuabin trong các nhà máy thủy điện tại tỉnh Lào Cai”                                                                            

Thời gian thực hiện: 6/2017-5/2019

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Văn Tuấn

Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật nhiệt đới

Quyết định phê duyệt: QĐ1639/QĐ ngày  15/5/2017

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 598 triệu đồng

+ Đối ứng: 400 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện: Công ty cổ phần Trung Hoàng Phúc; Công ty cổ phần Sông Đà – Chi nhánh Sông Đà 905

15. Tên đề tài/ dự án: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất giống lúa chất lượng cao LH12 theo chuỗi giá trị tại Lào Cai

Thời gian thực hiện: 6/2017-5/2019

Chủ nhiệm đề tài: Lê Quốc Thanh

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông

Quyết định phê duyệt: QĐ1639/QĐ ngày 15/5/2017

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH:

+ Đối ứng: 312 triệu đồng

+ Tổng NSNN Khác: 697 triệu đồng

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

16. Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế (Đương quy, Đan sâm, Cát cánh) theo hướng tiêu chuẩn GACP-WHO tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai                                                                 

Thời gian thực hiện: 11/2017-4/2020

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Huê; Tạ Như Thục Anh

Cơ quan thực hiện: Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Bắc Hà

Quyết định phê duyệt: QĐ 4900/QĐ-UBND ngày 01/11/2017

Kinh phí được duyệt:

+ Nguồn SNKH: 920

+ Đối ứng: 245

+ Tổng NSNN Khác

DN thực hiện/phối hợp thực hiện:

BBT

                                               

 

 

  • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 93
 • Hôm nay: 9,487
 • Trong tuần: 9,487
 • Tất cả: 49,324,366
Đăng nhập