Tình hình cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2020
Lượt xem: 3464

UBND TỈNH LÀO CAI

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ II NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện Quý II

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

10,300,000

3,315,616

32.2

81.2

I

Thu cân đối NSNN

9,750,000

2,956,928

30.3

77.1

1

Thu nội địa

7,450,000

2,167,800

23.6

123.7

2

Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

2,300,000

789,128

34.3

71.5

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 

3,124,119

 

413

III

Thu để lại quản lý qua NSNN

550,000

358,688

65.2

144.8

B

TỔNG CHI NSĐP

15,640,505

8,804,070

56.3

128.7

I

Chi cân đối NSĐP

12,415,716

7,053,892

56.8

127.9

1

Chi đầu tư phát triển

3,288,543

3,936,075

26.3

175.5

2

Chi thường xuyên

8,188,073

3,117,416

20.4

119.3

3

Chi trả lãi, phí vay

8,000

401

5

205.6

4

Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,100

0

0

 

5

Dự phòng ngân sách

280,000

 

0

 

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

650,000

 

0

 

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

2,674,789

1,391,490

52

128.8

III

Chi quản lý qua NSNN

550,000

358,688

65.2

144.8

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

372,505

 

 

 

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

87,226

61,000

69.9

53


 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 364
 • Hôm nay: 5,914
 • Trong tuần: 155,542
 • Tất cả: 66,687,834
Đăng nhập