Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 ​
Lượt xem: 2437

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a. Trồng trọt:

Tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm ước đạt 115.905 tấn, bằng 101,5% so CK và 35,1% KH năm . Trong đó:

- Lúa Xuân: Diện tích thực hiện 10.077 ha, bằng 99,4% so CK. Đến nay đã thu hoạch được 7.249 ha đạt 71,9% diện tích gieo trồng (trong tháng thu hoạch được 7.104 ha); dự kiến năng suất đạt 61,56 tạ/ha, bằng 104% so CK; sản lượng ước đạt 62.030 tấn, bằng 103,4% so CK. Lúa Mùa: Chuẩn bị đủ giống cho kế hoạch gieo cấy 23.400 ha; trong tháng gieo được 257 tấn, lũy kế từ đầu năm đạt 645,5 tấn; trong tháng cấy được 13.000 ha, đạt  55,6% so với KH và 108,3% so với CK.

- Cây Ngô: Diện tích thực hiện 28.303 ha, đạt 80,9% KH và bằng 105,3% so với CK. 

- Các cây trồng chính khác như chè, rau, hoa, dược liệu, cây ăn quả,… phát triển ổn định, diện tích, năng suất, sản lượng đều tăng so với CK . Nhìn chung các sản phẩm chuối, dứa, chè, quế… tiêu thụ tốt; đối với sản phẩm cây ăn quả ôn đới (mận, lê) do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 khó khăn trong tiêu thụ, giá giảm so CK.  Ngành nông nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ như hỗ trợ tiêu thụ qua các kênh chợ đầu mối các tỉnh lân cận, các sàn thương mại điện tử, chuỗi cửa hàng bán lẻ Vinmax và tiêu thụ nội tiêu…đến nay các sản phẩm cơ bản được kết nối tiêu thụ ổn định.

- Công tác nghiên cứu giống tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

b. Chăn nuôi: Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối ổn định, dịch bệnh trên đàn vật nuôi về cơ bản đã được kiểm soát ; tổng đàn gia súc ước đạt 561.000 con, bằng 87% KH năm và bằng 98,6% so CK; tổng đàn gia cầm 5.080 nghìn con, đạt 111,6% so KH và bằng 111,7% so CK; sản lượng thịt hơi 35.300  tấn, đạt 57,4% KH năm và bằng 102,6% so CK, sản phẩm chăn nuôi đã đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, một phần xuất bán ra ngoài tỉnh.

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích mặt nước nuôi ao hồ nhỏ được người dân đưa vào sản xuất 1.900 ha, đạt 87% KH năm và bằng 90,5% so với CK; thể tích nuôi cá nước lạnh đạt 48.500m3, bằng 88,2% so với CK, (chủ yếu nuôi tại các huyện Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn). Sản lượng thủy sản đạt 4.945 tấn, đạt 49,2% KH năm và bằng 94,5% so cùng kỳ, trong đó: cá nước ấm 4.609 tấn, cá nước lạnh 336 tấn.

Công tác tiêm phòng: ước đến 30/6 tiêm phòng được 1.542.849 liều đạt 52% KH (trong tháng thực hiện 139.909 liều vắc xin các loại); cấp 7.900 lít hóa chất cho 09 huyện, thị xã, thành phố thực hiện xong công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng trên toàn tỉnh.

c. Lâm nghiệp:

Dự kiến sản xuất giống năm 2021 đạt khoảng 70 triệu cây; ước diện tích trồng rừng đến 30/6 đạt 5.282 ha, đạt 55,9 % so KH và bằng 170,6% so với CK (trong tháng 6 trồng được 576,9 ha); khoanh nuôi tái sinh 4.050 ha, đạt 81% so với KH và bằng 113,7% so CK; trong đó KNTS mới được 1.500 ha, đạt 61,2% so KH và KNTS chuyển tiếp 2.550ha, đạt 100% so KH; trồng cây phân tán các loại đạt 1.178.641 cây đạt 58,93% so với kế hoạch giao (trong tháng 6 trồng được 53.558 cây).

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường, chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn buôn bán, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và PCCCR. Trong tháng đã phát hiện xử lý 38 vụ vi phạm, lũy kế từ đâu năm 132 vụ vi phạm  (tăng 28  vụ so với cùng kỳ năm trước); lâm sản tịch thu: tháng 14,14 m3 gỗ các loại, lũy kế 54,79 m3. Tiền xử lý VPHC: 157,25 triệu đồng, lũy kế 1.002,8 triệu đồng.

d. Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới:

Trong 6 tháng đầu năm, đã công nhận 04 xã hoàn thành NTM, đạt 80% so KH và bằng 100% so CK, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 61/127 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; 1 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Thành phố Lào Cai); huyện Bảo Thắng đã hoàn tất hồ sơ trình Trung ương thẩm định, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 143 thôn kiểu mẫu, 127 thôn nông thôn mới; tiêu chí bình quân/xã đạt 15,49 tiêu chí/xã (theo đánh giá của các huyện, thị xã, thành phố). Thu nhập ước đạt 30 triệu đồng/người/năm. Ước tính tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn đến nay còn 8,56%.

Trong tháng, toàn tỉnh đã thi công được 58,72km đường nông thôn, lũy kế đến tháng 6 đạt 194,81 km ; vận động nhân dân xây dựng được 219 nhà tiêu hợp vệ sinh, 140 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, lũy kế 2.008 nhà tiêu hợp vệ sinh, 1.157 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, 22 mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”.

e. Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tiếp tục rà soát, di dời dân cư kịp thời ra khỏi các khu vực thiên tai nguy hiểm; kiểm tra, đánh giá việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư ven sông, suối, các hồ đập trọng điểm, xung yếu; kiểm tra công tác PCTT năm 2021 trước mùa mưa lũ; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Đến nay, đã lắp đặt thêm 32 trạm đo mưa tự động, 3 trạm cảnh báo thời tiết thiên tai tổng hợp nâng tổng số trạm đo mưa lên 52 trạm, 2 hệ thống cảnh báo lũ sớm, 01 hệ thống cảnh báo lũ bùn đá kết hợp với các trạm dự báo, cảnh báo thời tiết thiên tai của Đài Khí tượng, Thủy văn để dự báo cảnh báo thiên tai.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a. Sản xuất công nghiệp

- Giá trị sản suất công nghiệp tháng 6 ước đạt 3.456,5 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 18.764 tỷ đồng, bằng 46,4% so với kế hoạch (được giao tại Nghị quyết 02-NQ/TU và Quyết định số 4389/QĐ-UBND), tăng 12% so cùng kỳ năm 2020.

- Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.768 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 22% so với CK, bằng 58,9%KH.

Trong lĩnh vực sản xuất điện, phân phối điện, từ đầu năm đến nay đã có 6 nhà máy thủy điện hoàn thành phát điện nâng tổng số toàn tỉnh lên 67 nhà máy với tổng công suất lắp máy 1.080,35MW. Thời tiết trong thời gian này so với các năm trước lượng mưa lớn hơn tạo điều kiện cho các nhà máy thủy điện phát huy công suất theo đó sản lượng điện phát tăng so với cùng kỳ năm 2020. Việc cung ứng điện đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho sản xuất, sinh hoạt tại tất cả các khu vực trong tỉnh với sản lượng điện thương phẩm tăng cao so với cùng kỳ.

Công tác đầu tư phát triển lưới điện: Tính đến thời điểm báo cáo đã triển khai hoàn thành cấp điện cho 55/87 thôn. Còn 32 thôn đang được tiếp tục triển khai đầu tư. Các nhà thầu xây lắp và các chủ đầu tư thủy điện đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp cùng UBND các xã, các huyện, thị xã trong công tác giải phóng mặt bằng.

b. Xây dựng cơ bản

UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm có sức lan tỏa, tạo ra đột phá lớn và mang tính kết nối, đặc biệt tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án chào mừng 30 năm ngày tái lập tỉnh. Các dự án sử dụng vốn NSNN, gồm 19 dự án (dự kiến khởi công trước ngày 01/10/2021 là 11 dự án; dự kiến hoàn thành trước ngày 01/10/2021 là 08 dự án); các dự án sử dụng vốn ngoài NSNN, gồm 08 dự án (dự kiến khởi công trước ngày 01/10/2021 là 03 dự án; dự kiến hoàn thành trước ngày 01/10/2021 là 06 dự án). Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp huy động vốn đầu tư toàn xã hội. Ước 6 tháng đầu năm, tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội đạt 17.800 tỷ đồng, bằng 40% so với KH, giảm 1,89% so với CK.

Tính đến ngày 30/6/2021, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 (bao gồm cả vốn kéo dài năm 2020 kéo dài sang năm 2021): Tổng vốn giao: 4.610 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 1.454 tỷ đồng, bằng 32%KH.

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 29/6/2021 tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Lào Cai đứng thứ 18/63 tỉnh thành, nằm trong nhóm các tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước (tỷ lệ giải ngân cả nước đạt 23%KH).

3. Thương mại, dịch vụ

a. Hoạt động thương mại

Thời điếm đầu tháng 6, UBND tỉnh cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại đã làm hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu sôi động hơn, các cơ sở kinh doanh và người dân đã nâng cao ý thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 6 ước đạt 1.907,4 tỷ đồng, bằng 99,7% so với tháng trước (1.913,7 tỷ đồng), tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước (1.650 tỷ đồng); lũy kế 06 tháng đầu năm đạt 13.344,2 tỷ đồng đạt 46,3 % so với kế hoạch (28.800 tỷ đồng), tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước (9.451,2 tỷ đồng).

Xuất nhập khẩu:

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 6 ước đạt 373,51 triệu USD, tăng 15,09% so với tháng 5/2021, tăng 38,45% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 2.079,17 triệu USD tăng 46,79% so với CK, đạt 45,2% KH.

Công tác quản lý thị trường

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm; không phát sinh tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để mua gom hàng hóa, tăng giá bất hợp lý thu lời bất chính.

6 tháng đầu năm, đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 241 vụ vi phạm (tăng 29,6% so với CK 2020); số vụ xử lý 240 vụ (01 vụ đang trong quá trình xử lý). Tổng giá trị xử lý trên: 3,8 tỷ đồng (tăng 133,8% so với CK 2020). Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước trên: 1,8 tỷ đồng (tăng 88,9% so với CK năm 2020). Trị giá hàng hóa vi phạm trên: 2,5 tỷ đồng (tăng 135,8% so với CK năm 2020).

Giá cả, chỉ số giá tiêu dùng: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2021 so với tháng trước giảm 0,03%; so với cùng kỳ năm trước giảm 0,96%; bình quân quý II giảm 0,6%; bình quân 6 tháng giảm 1,64%.

b. Du lịch

Hoạt động quản lý du lịch trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được triển khai trên nguyên tắc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịnh bệnh, thực hiện tốt các chỉ đạo của tỉnh (Hoàn thiện và đề nghị phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch kết nối Bắc Hà - Si Ma Cai- Hà Giang, Đề xuất các nội dung hỗ trợ phát triển du lịch năm 2022, tham gia ý kiến đối với Đề án giải thể Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, thị xã Sa Pa,...) Hoạt động hợp tác phát triển du lịch cũng như triển khai dự án Great đang từng bước thực hiện. Công tác quản lý hướng dẫn viên vẫn được chú trọng đảm bảo và triển khai thực hiện theo đúng quy định; Các cơ sở lưu trú du lịch, khu điểm du lịch tiếp tục được rà soát và kiểm tra thường xuyên (Phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Bảo Yên xây dựng hồ sơ đề nghị thẩm định xã Nghĩa Đô là điểm du lịch,..).

Kết quả kinh doanh du lịch: Tháng 6/2021 lượng khách du lịch đến Lào Cai giảm mạnh. Tháng 6/2021 (tính từ 01-30/6/2021) lượng khách đến Lào Cai ước đạt 8.600 lượt khách, giảm 89,3% so với tháng 5/2021. Tổng thu du lịch ước đạt 23,6 tỷ đồng, giảm 91,5 % so với tháng 5/2021. Trong 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến Lào Cai ước đạt: 1,193 triệu lượt khách, đạt 24%  kế hoạch, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu dịch vụ du lịch ước đạt 3.448  tỷ đồng, đạt 21,5% kế hoạch, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2020. 

c. Hoạt động vận tải

Vận tải hành khách (HK) tháng 6 ước đạt 1.081,05 nghìn HK, giảm 0,97% so với cùng kỳ năm trước và 57.384,58 nghìn HK.Km, giảm 0,05%, doanh thu đạt 54,57 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ 2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, vận tải hành khách đạt 8.770,41 nghìn HK, tăng 1,99% so với cùng kỳ năm trước (+171,41 nghìn HK) và 428.810,47 nghìn HK.Km, tăng 9,06% (+35.607,66 nghìn HK), trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 8.527,63 nghìn HK, tăng 1,82% và 428.770,21 nghìn HK.Km, tăng 9,06%; đường thủy đạt 197,79 nghìn HK, tăng 10,19% và 40,27 nghìn HK.Km, giảm 2,26%.

Vận tải hàng hóa tháng 6 ước đạt 782,56 nghìn tấn, giảm 14,42% so với cùng kỳ năm trước và 40.230,04 nghìn tấn.km, giảm 14,34%, doanh thu đạt 172,56 tỷ đồng, giảm 7,07%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, vận tải hàng hóa đạt 5.809,37 nghìn tấn, tăng 27,81% (+1.264,16 nghìn tấn) và 336.302,47 nghìn tấn.km, tăng 47,25% (+107.908,09 nghìn tấn.km), doanh thu đạt 1.320,19 tỷ đồng, tăng 22,18%.

4. Tài chính, tín dụng, giá cả thị trường

a. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 4.200 tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán Trung ương, bằng 44,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 40% kế hoạch phấn đấu thu, bằng 137,7% so với CK. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 3.450 tỷ đồng, bằng 62,3% dự toán Trung ương giao, bằng 45,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 40,2% kế hoạch phấn đấu thu và bằng 160,5% so với CK; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 750 tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán Trung ương giao, bằng 39,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 39,5% kế hoạch phấn đấu thu và bằng 100% so CK.

Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 10.420 tỷ đồng, bằng 89,4% dự toán Trung ương giao, bằng 76% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 15,6% so CK.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 5.540 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán Trung ương giao, bằng 40,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 87,8% so CK.

b. Hoạt động tín dụng

Tổng nguồn vốn tín dụng đến 30/6/2021 ước đạt 57.000 tỷ đồng, tăng 2.528 tỷ đồng (+4,64%) so với 31/12/2020, tăng 1,29 điểm % so CK; Dư nợ đạt 50.600 tỷ đồng, tăng 421 tỷ đồng so với 31/12/2020 (tương ứng tăng 0,84%), tăng 0,19 điểm % so với cùng kỳ 2020. Tỷ lệ nợ xấu ở các ngân hàng thương mại là 1,11%, tiếp tục ở ngưỡng an toàn. Để hỗ trợ cho các nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Ngân hàng Lào Cai đã hỗ trợ cho 4.702 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với có dư nợ được hỗ trợ là 12.447 tỷ đồng. Trong đó: Dư nợ được miễn, giảm lãi vay là 2.598 tỷ đồng, số lãi lũy kế đã giảm và khách hàng được hưởng là 4,197 tỷ đồng đối với 1.533 khách hàng; Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 2.389 tỷ đồng đối với 473 khách hàng; Cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch lũy kế đến thời điểm báo cáo là 7.460 tỷ đồng của 2.696 khách hàng.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

Trên địa bàn tỉnh hiện có 23 Dự án FDI, trong 6 tháng đầu năm 2021 có 02 dự án FDI được cấp mới Giấy CNĐKĐT với tổng vốn đầu tư đăng ký 397,355 tỷ đồng, tương đương khoảng 17,03 triệu USD. Riêng trong tháng 6/2021, cấp mới 01 DA tổng vốn 3,93 triệu USD (Dự án siêu thị Go! Lào Cai). Về vốn đầu tư thực hiện từ đầu năm 2021 đạt: 6,8 triệu USD (riêng trong tháng 6 là 1,5 triệu USD).

Đối với các dự án đầu tư trong nước: trong tháng 6 chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án với tổng mức đầu tư là 697,88 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm là 17 dự án với tổng mức đầu tư 3.819,54 tỷ đồng.

Trong tháng cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 43 DN với tổng số vốn là 387,56 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, cấp mới đăng ký doanh nghiệp cho 296 doanh nghiệp, tăng 20,3% so với CK với tổng vốn đăng ký 3.982 tỷ đồng, tăng 56,2% so với CK; có 38 đơn vị (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện) thông báo giải thể, tăng 18,7% so CK (tương ứng tăng 06 đơn vị); 228 đơn vị tạm ngừng hoạt động, tăng 5,5% so CK (tương ứng tăng 12 doanh nghiệp); 182 doanh nghiệp hoạt động trở lại sau tạm ngừng hoạt động, tăng 9,6% so CK (tương ứng tăng 16 doanh nghiệp).

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Hoạt động giáo dục trong tháng tập trung vào các nội dung: Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tổng kết năm học 2019-2021 trong điều kiện phòng chống dịch covid-19; tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học; hướng dẫn ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9 thi chuyển cấp và học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2021-2021; Thanh tra công tác coi thi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và các trường THPT không chuyên năm học 2021-2022; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

2. Y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

- Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được thực hiện tốt. Từ ngày 17/6/2021, trên địa bàn tỉnh phát hiện 04 trường hợp dương tính Covid-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động phòng chống dịch. Tính đến ngày 28/6/2021, tiếp nhận 23 trường hợp F0 đã điều trị khỏi trở về địa phương, hiện các trường hợp đã được cách ly theo quy định. Giám sát các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh: Tổng số F1 và người về từ vùng dịch: 1.451 (riêng F1 trên địa bàn: 553), F2: 6.164 Hiện còn 329 F1, 2.385 F2 đang được cách ly, theo dõi đúng quy định. Chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam: 1.430 người (đang cách ly: 41, trả về nước: 1.389). Số trường hợp cách ly tập trung tại Trung đoàn 254: 7.740 người; Số người còn lại đang cách ly: 413 người (F1 và người về từ vùng dịch trong nước: 343, vùng dịch nước ngoài: 70).

Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, lũy kế 6 tháng đầu năm đã tiêm cho 39.987 người/3.442 lọ vắc xin. Đến nay, hoạt động tiêm chủng được đảm bảo an toàn.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong cả nước, ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh; tuân thủ các nguyên tắc đã áp dụng thành công là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch và điều trị kịp thời; khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đối với các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động nhập cảnh từ nước ngoài; bố trí tiêm vắc xin theo kế hoạch.

- Thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin định kỳ cho trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - KHHGĐ. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú: 12.175 (lũy kế 6 tháng: 75.892), công suất SDGB bình quân toàn tỉnh là 85,45% (LK: 85,82%); trong đó tại bệnh viện: 86,26% (LK: 86,81%), tại PKĐKKV: 76,85 (LK: 75,23%).

- Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại 531 cơ sở, 457 cơ sở đạt TCVS, xử lý hành chính 05 cơ sở; luỹ kế 6 tháng: 4.340/4.694 cơ sở đạt TCVS, xử lý hành chính: 40 cơ sở. Trong tháng không có ngộ độc thực phẩm cấp tính, luỹ kế 6 tháng xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Bảo Yên, 02 người mắc, 01 trường hợp tử vong do sắn cao sản chứa axit xyanhidric.

3. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao

Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm quảng bá rộng rãi các chương trình, sự kiện nổi bật của tỉnh (tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, Tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương, Cuộc thi sáng tác Logo và bộ nhận diện thương hiệu Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam,..). Công tác tuyên truyền phục vụ cơ sở phải tạm dừng do dịch bệnh Covid 19 bùng phát. Luỹ kế đến thời điểm hiện tại đã thực hiện 56/200 buổi, đạt 28% kế hoạch; Tuyên truyền lưu động, xây dựng phong trào cơ sở lũy kế đến hết 15/6/2021 đã thực hiện 30/130 buổi, đạt 23,1% kế hoạch.

Các hoạt động tu bổ, sửa chữa các di tích cũ đã xuống cấp được triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tham quan (di tích đền Bảo Hà). Các hoạt động nghiên cứu mới từng bước triển khai thực hiện (nghiên cứu quy hoạch dự án xây dựng đền Đồng Ân xã Thái Niên và đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết đền Cô Ba, xã Phú Nhuận, đánh giá hiện vật trống đồng Gia Phú, quy hoạch đền Cô Ba và đền Đồng Ân huyện Bảo Thắng). Công tác bảo tồn, phát triển văn hoá phi vật thể tiếp tục được tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thiện (canh tác ruộng bậc thang của người Hà Nhì và Trang trí trên trang phục người Dao Họ, bảo tồn Then cầu mùa của người Giáy tại xã Quang Kim, bảo tồn then cầu mùa của ngời Giáy xã Tả Van huyện Sa Pa).

Các giải thi đầu thể tao cấp tỉnh như giải Bóng chuyền hơi trung-cao tuổi, giải cầu lông, bóng bàn quần vợt, các đoàn VĐV đi thi đấu toàn quốc bị tạm hoãn do tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp. Tiếp tục theo dõi công tác đào tạo, huấn luyện VĐV năng khiếu các tuyến (tuyển cấp tỉnh; trẻ cấp tỉnh; năng khiếu cấp tỉnh).

4. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội

UBND tỉnh ban hành Phương án tiếp nhận, quản lý người lao động mắc Covid-19 đã điều trị xét nghiệm ít nhất 2 lần liên tiếp gần nhất âm tính, người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc Covid-19, người về từ vùng dịch của tỉnh Bắc Giang trở về địa phương (trong ngày 15/6 đoàn công tác của tỉnh đã đón được 267 lao động trở về địa phương); phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; chỉ đạo công tác hỗ trợ chuyên gia nước ngoài và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam, và phương án cách ly y tế đối với chuyên gia vào làm việc tại Việt Nam. Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030.

Nguồn: Báo cáo số 440/BC-UBND ngày 08/7/2021
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 188
 • Hôm nay: 22,839
 • Trong tuần: 248,325
 • Tất cả: 61,624,461
Đăng nhập