Lào Cai: Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022
Lượt xem: 622
CTTĐT- Nhằm Tạo môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp, tạo chuyển biến mang tính đột phá về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Trường Cao đẳng, Trung cấp và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên, học viên; Nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện HSSV và hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, tự tạo việc làm; Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm và giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV để giới thiệu cho các nhà đầu tư, tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp và tự tạo việc làm. UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, đối tượng là học sinh, sinh viên, học viên đang học nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng, Trung cấp và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Cán bộ quản lý, nhà giáo, người làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại Trường Cao đẳng, Trung cấp và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Với các mục tiêu: 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. 100% HSSV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. Phấn đấu Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh thành lập các Trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp hoặc các Câu lạc bộ khởi nghiệp trong trường; các đơn vị khác có Tổ hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp; kêu gọi, phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản nhằm hình thành các trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường. Tổ chức thi các ý tưởng khởi nghiệp cho HSSV trên địa bàn tỉnh tối thiểu 02 năm/lần. Lựa chọn các dự án có tính khả thi để hỗ trợ hoặc kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp nuôi dưỡng ý tưởng, phát triển ý tưởng và hiện thực hóa ý tưởng. Tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

Thời gian tới, Lào Cai sẽ thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông: Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp dành cho HSSV phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp về khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng các tin, bài, phóng sự, …. tuyên truyền về khởi nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Tuyên truyền, hướng dẫn HSSV sử dụng, khai thác thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các fanpage, youtube...Tổ chức cho HSSV tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, ngày hội khởi nghiệp trong tỉnh, quốc gia; tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của HSSV.

Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp: Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho HSSV trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo làm công tác hướng nghiệp tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện. Tổ chức biên soạn tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về khởi nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn của giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích các Trường Trung cấp, Cao đẳng xây dựng chuyên đề khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo (bắt buộc hoặc tự chọn) phù hợp với thực tiễn từng đơn vị. Mời các doanh nghiệp, giáo viên, viên chức của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có doanh nghiệp giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệp về khởi nghiệp.  Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp để tạo điều kiện cho HSSV được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất, kinh doanh để định hướng và tích lũy kinh nghiệm khi khởi nghiệp.

Tăng cường tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập trung tâm, câu lạc bộ, bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp, hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho HSSV. Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật về cơ khí, vật liệu, tự động hóa, dịch vụ...Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các Trường để hình thành môi trường hỗ trợ HSSV, tạo không gian dùng chung cho HSSV; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.  Kịp thời cung cấp dữ liệu, tài liệu, thông tin về các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp…

Hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của HSSV: Thực hiện các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, của Trung ương để hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của cơ sở (bao gồm: nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học, nguồn xã hội hóa, nguồn thu hợp pháp khác,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV. Xây dựng Quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, các nhà tài trợ. Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ nguồn kinh phí thuộc Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân đối với các dự án được hình thành t các ý tưởng khởi nghiệp của HSSV…

CTTĐT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 389
 • Hôm nay: 32,096
 • Trong tuần: 288,164
 • Tất cả: 63,604,822
Đăng nhập