Kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trước mùa mưa, lũ năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 370
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản 1761/UBND-NLN ngày 5/5/2021 về việc kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trước mùa mưa, lũ năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Văn bản nêu rõ, để đảm bảo chuẩn bị, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trước mùa mưa, lũ năm 2021 trên địa bàn tỉnh, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị, thực hiện: (i) Phương án đảm bảo an toàn các hồ, đập, các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; (ii) Phương án phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất vùng thiên tai, nguy hiểm trong khu vực dân cư sinh sống, khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung, để sẵn sàng ứng phó với các tình huống, bảo vệ an toàn nhân dân và sản xuất nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố; (iii) Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2021.

- Tổng hợp, báo cáo việc chấp hành, thực hiện phương án đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập thủy lợi; hồ, đập của các nhà máy thủy điện; ... không để xảy ra thiệt hại về nhà cửa, tài sản của nhân dân trong mùa mưa, lũ năm 2021. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2021.

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra, rà soát các hồ, đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, trong việc thực hiện Phương án bảo đảm an toàn hồ, đập, vận hành, hoạt động nhà máy trước, trong mùa mưa lũ năm 2021. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (Gửi qua Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp) trước ngày 25/5/2021.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các công trình trường, lớp học, nhà ở nội trú, bán trú của học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo điều kiện an toàn về phòng, chống thiên tai, mưa bão, sạt lở đất, an toàn cho các học sinh tại các phòng ở nội trú, bán trú; Có phương án xử lý, kịp thời di chuyển đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản, cơ sở vật chất do thiên tai; những khó khăn vướng mức, tồn tại trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (Gửi qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp) trước ngày 25/5/2021.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra các dự án khai thác tài nguyên khoáng sản tại các khai trường trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng, thực hiện Phương án đảm bảo an toàn trước, trong mùa mưa, lũ năm 2021; Yêu cầu nhắc nhở, xử lý các chủ đầu tư dự án không thực hiện nghiêm phương án đảm bảo an toàn trước, trong mùa mưa, lũ năm 2021; Nếu dự án khai trường nào để xảy ra sạt lở đất, gây ra thiệt hại đối với người và tài sản của nhân dân tại khu vực đó, thì chủ đầu tư dự án phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (Gửi qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp) trước ngày 25/5/2021.

6. Sở Giao thông vận tải – Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương; các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê các cầu, cống, ngầm tràn qua các sông, suối trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện qua lại trong mùa mưa, lũ năm 2021; đối với các cầu, cống, ngầm tràn qua các sông, suối không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo điều kiện an toàn giao thông, phải có phương án khắc phục kịp thời, đảm bảo giao thông đi lại thông suốt. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (Gửi qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp) trước ngày 25/5/2021.

7. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh là Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, bổ sung, trình phê duyệt Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, đảm bảo xử lý, ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa, lũ năm 2021 trên địa bàn.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc thực hiện: Phương án đảm bảo an toàn các hồ, đập, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; hồ đập các công trình thủy điện; đảm bảo an toàn các khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn.

- Chỉ đạo rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân đang cư trú, sinh hoạt tại các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm trên địa bàn, để quản lý, không để phát sinh, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1568/UBND-NLN ngày 20/4/2021. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2021./.

CTTĐT
1 2 3 4 5  ... 
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 75
 • Hôm nay: 6,080
 • Trong tuần: 30,128
 • Tất cả: 50,624,378
Đăng nhập