Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang dự và chỉ đạo hội sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm
Lượt xem: 779
CTTĐT - Sáng 6/7, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Giang- Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai điều hành Hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên giáo đã được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo. Tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng; chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, triển khai 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025, trọng tâm là Đề án số 17-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 – 2025.

Công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống ngành, địa phương, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu chiến lược phát triển tỉnh Lào Cai trên mạng internet thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia; đổi mới hình thức viết bài thu hoạch bằng trả lời trắc nghiệm các câu hỏi liên quan đến nghị quyết và chương trình hành động. Công tác lịch sử đảng được tích cực thực hiện, đã xuất bản 03 tập Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV (lũy kế 32 tập), đây là một công trình lịch sử có tính hệ thống toàn diện, sâu sắc và có giá trị về mặt lý luận, thực tiễn, phục vụ công tác nghiên cứu tại địa phương.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và trong xã hội. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 368-QĐ/TU, ngày 17/01/2022 về đẩy mạnh học tập, làm theo và nêu gương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận 21 của Bộ Chính trị đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19; công tác nắm, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh chống thông tin xấu, độc, sai trái, thù địch được thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực duy trì; có báo cáo viên đạt giải cao trong Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc.

Quang cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, hội nghị chỉ ra một số hạn chế như: công tác nắm bắt, báo cáo những vấn đề dư luận xã hội quan tâm cũng như việc định hướng thông tin phục vụ công tác tư tưởng chính trị trước một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở có lúc chưa kịp thời; công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương của một số đơn vị triển khai chậm; công tác tuyên vận ở một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể, kết quả chưa cao; công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo và cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp ở một số địa phương còn chưa được quan tâm…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ghi nhận sự nỗ lực của ngành Tuyên giáo; các cấp ủy trong thời gian qua, công tác tuyên giáo đã có nhiều đổi mới sáng tạo, đã đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo, cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết mới của Trung ương và của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tham mưu cách thức đánh giá, biểu dương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đổi mới phương pháp, tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề Nhân dân quan tâm. Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo; tiếp tục tăng cường sự hợp tác giữa Ban Tuyên giáo với các ngành; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp theo hướng thiết thực, kịp thời hiệu quả. Chú trọng bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội./.

Hồng Minh
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 324
 • Hôm nay: 1,312
 • Trong tuần: 150,940
 • Tất cả: 66,683,232
Đăng nhập