Đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Lượt xem: 908
CTTĐT - Sáng nay 29/6/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 52 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, hiện nay cả nước có 3.434 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thuộc 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có 1.673 xã thuộc khu vực 1; 210 xã thuộc khu vực 2; 1.551 xã thuộc khu vực 3.

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, các địa phương đã chủ động tích hợp lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, trong 52 nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Dân tộc hoàn thành 17 nhiệm vụ, 35 nhiệm vụ còn lại đang được khẩn trương triển khai thực hiện. Kết quả này là nhờ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cũng như các địa phương.

Mô hình trồng quế giúp bà con nông dân Lào Cai xóa đói, giảm nghèo.

Đối với tỉnh Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2022, tập trung triển khai thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg cụ thể là lập kế hoạch và xây dựng các văn bản quy định về quản lý, hướng dẫn triển khai Chương trình ở địa phương, trong đó quan tâm xác định các danh mục dự án, nội dung định hướng ưu tiên thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình; thực hiện ban hành các văn bản của địa phương.

Để thực hiện tốt công tác dân tộc trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai đề nghị Chính phủ sớm giao kế hoạch vốn sự nghiệp cả giai đoạn theo từng dự án thành phần thuộc Chương trình để địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả; các bộ ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện (kể cả văn bản hướng dẫn công tác lập kế hoạch) các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình theo quy định tại Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 19/4/2022; Trung ương khi giao dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp cho các địa phương thì không giao theo lĩnh vực mà giao theo dự án thành phần thuộc Chương trình, mà cho phép địa phương chủ động phân bổ sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình cho từng lĩnh vực sự nghiệp, phù hợp nhu cầu, thực tế của địa phương đảm bảo đúng nội dung chi và định mức chi theo quy định; điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ giảm tỷ hộ nghèo theo Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN bình quân giai đoạn 2022-2025 và riêng năm 2022 của tỉnh Lào Cai (điều chỉnh từ 6%/ năm thành 4,5%/ năm) phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân tộc còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, như: một số chính sách dân tộc triển khai còn chậm; việc ban hành hướng dẫn, phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 còn chưa kịp thời…

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, Ủy ban Dân tộc đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đưa ra một số giải pháp thực hiện cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc trong 6 tháng cuối năm 2022. 6 giải pháp đó là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm sâu sát, quyết liệt. Đẩy mạnh phân cấp, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm và quyền hạn cụ thể. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa các vụ, đơn vị, với Ban Dân tộc các địa phương. Phát huy vai trò của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bố trí, sắp xếp công chức, người lao động phù hợp với chuyên môn, năng lực, trình độ, sở trường của mỗi người tương ứng với vị trí việc làm.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, đặc biệt là trong áp dụng các chế độ thông tin, báo cáo, ban hành văn bản.

Triển khai nắm bắt, kiểm tra, trao đổi thông tin về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của địa phương bằng nhiều hình thức (trực tiếp hoặc trực tuyến); tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng văn bản, chính sách, công tác kiểm tra, giám sát chính sách dân tộc đảm bảo đúng theo quy định.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực và kỹ thuật đối với triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc triển khai tại vùng DTTS&MN.

Trước đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác dân tộc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Phạm Hồng Minh
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 318
 • Hôm nay: 1,401
 • Trong tuần: 151,029
 • Tất cả: 66,683,321
Đăng nhập