Đến năm 2025, 70% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai đăng ký thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
Lượt xem: 1310

CTTĐT - Đó là mục tiêu của tỉnh Lào Cai được đưa ra tại Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai, về triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025.

Tiêu chí ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ

Theo đó, việc triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy các giá trị, đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình Việt Nam; xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Củng cố, tăng cường ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội.

Thông qua việc triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” sẽ giúp nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi dậy tình yêu thương, chia sẻ, trách nhiệm giữa các thành viên trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Qua đó góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

Bộ tiêu chí được phổ biến và áp dụng với mọi gia đình và các thành viên trong gia đình đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đến năm 2025, 70% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí.

Chung thủy, Nghĩa tình, chăm sóc nhau, cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình, đó là Tiêu chí ứng xử giữa vợ và chồng thuộc Bộ tiêu chí

Triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, 70% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo sát sao việc triển khai Bộ tiêu chí trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông trong việc triển khai Bộ tiêu chí.

Các hoạt động được triển khai tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được sự lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo gia đình, cộng đồng và xã hội, với các hoạt động triển khai cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Bộ tiêu chí; kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình và các thành viên; phê phán các hành vi vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật trẻ em, Luật người cao tuổi…; Duy trì và nhân rộng các mô hình “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh; Xây dựng tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở; Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng kết các hoạt động thực hiện Bộ tiêu chí…

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí.

05 tiêu chí ứng xử trong gia đình

“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” ban hành kèm theo Quyết định 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực từ ngày 28/01/2022 và thay thế Quyết định 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017. Trong đó gồm có 05 tiêu chí sau:

1. Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

- Nguyên tắc “Tôn trọng”: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

- Nguyên tắc “Bình đẳng”: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

- Nguyên tắc “Yêu thương”: Có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau.

- Nguyên tắc “Chia sẻ”: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

2. Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình.

- Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

- Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình.

- Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.

3. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương.

- Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu.

- Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con cháu còn nhỏ; khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, chăm sóc bản thân.

- Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo dục, động viên con cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong.

4. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép.

- Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình.

- Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính.

- Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống.

5. Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

- Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải.

- Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị.

- Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn./.

Nguyễn Hằng
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 328
 • Hôm nay: 34,546
 • Trong tuần: 85,020
 • Tất cả: 66,617,312
Đăng nhập