Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân và người lao động
Lượt xem: 1256
Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân, người lao động không những tăng thêm sức mạnh và bảo đảm tính kế thưa, phát triển của Đảng mà còn góp phần tăng cường bản chất giải cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh và các đại biểu chúc mừng đảng viên mới kết nạp tại Chi bộ Công ty Bảo Việt nhân thọ Lào Cai

Những kết quả tích cực

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ quan trọng của công tác phát triển đảng nói chung và công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp nói riêng; các cấp ủy, tổ chức đảng, đã tăng cường công tác chỉ đạo, có các giải pháp phù hợp với đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, tỉnh Lào Cai đã thành lập mới được 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, trong đó có 09 chi bộ công ty cổ phần, 06 chi bộ công ty TNHH, kết nạp được hơn 500 đảng viên.

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 615 tổ chức cơ sở đảng với hơn 52 nghìn đảng viên.  Trong đó, có 66 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp với trên 3 nghìn đảng viên, chiếm 5,78% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh.  Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (Đảng bộ cơ sở Công ty Apatit Việt Nam được giao quyền trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy), còn lại trực thuộc các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, một số ít doanh nghiệp vừa và nhỏ được chuyển về trực thuộc các đảng ủy xã, phường, thị trấn. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Lào Cai cho biết: là Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Lào Cai được thành lập tháng 3/2020, trên cơ sở các chi bộ được chuyển giao từ Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về Đảng bộ thành phố Lào Cai. Hiện Đảng bộ có 33 chi bộ và 311 đảng viên. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, ngay từ khi thành lập, Ban chấp hành Đảng bộ Doanh nghiệp ngoài khu vực nước thành phố, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp trực thuộc đã thực hiện nhiều giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. Kết qua, từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy cơ sở Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã xem xét, cử 32 quần chúng ưu tú là công nhân, người lao động đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp 12 đảng viên, đạt 60% kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp đối với công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên; số lượng và chất lượng đảng viên mới được kết nạp trong doanh nghiệp tăng đều qua các năm. Đảng viên được kết nạp đều có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực học tập, rèn luyện, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

Là Đảng bộ bộ phận Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai –Vimico thuộc Đảng bộ Tổng công ty Khoáng sản TKV; đồng chí Đoàn Hữu Long, Phó bí thư Đảng ủy Bộ phận Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai cho biết: Đảng bộ có 163 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ bộ phận Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai luôn được Đảng bộ Tổng công ty khoáng sản TKV đánh giá là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có được kết quả đó,  Đảng ủy Bộ phận Chi nhánh luôn xác định thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là trọng tâm, công tác xây dựng tổ chức Đảng là then chốt; trong đó nhiệm vụ quản lý đảng viên là nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng tổ chức đảng, nhằm nâng cao tính tiên phong gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên, ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước… Theo đó Đảng ủy Bộ phận Chi nhánh tập trung vào việc công tác phát triển đảng viên mới, quản lý đảng viên chặt chẽ từ chi bộ, xây dựng ý thực tự quản lý của đảng viên, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ và giám sát kiểm tra của từng đảng ủy viên và đảng viên…

Cần giải pháp trọng tâm

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy công tác phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể là một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, còn biểu hiện chờ đợi sự chỉ đạo từ cấp trên; chưa có phương thức tuyên truyền, vận động tích cực, phù hợp đối với công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân và người lao động còn cảm thấy băn khoăn, lo lắng khi vào Đảng thì việc bố trí thời gian cho hội họp, sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị có ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và ảnh hưởng đến doanh thu và đời sống công nhân hay không? từ đó dẫn đến tâm lý e ngại và chưa quan tâm đúng mức đến việc thành lập, hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa thành lập được các tổ chức đoàn thể. Với những doanh nghiệp đã có tổ chức đoàn thể thì một số đoàn thể chưa phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, trong đó có việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phân công đảng viên theo dõi giáo dục, giúp đỡ, bồi dưỡng nhận thức chính trị, viết lý lịch xin vào Đảng… chưa được quan tâm đúng mức. Mô hình tổ chức doanh nghiệp đa dạng, thuộc nhiều đầu mối quản lý, do vậy ít nhiều gây khó khăn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức sinh hoạt của đảng viên, của cấp ủy, chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp. Một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng mức vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nên không muốn thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể.

Hơn nữa, lực lượng công nhân làm việc trong các doanh nghiệp có tính ổn định cao thì phải làm theo ca kíp; công nhân làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân chủ yếu làm việc theo thời vụ, thường xuyên phải thay đổi công việc, dẫn đến khó khăn trong công tác vận động, bồi dưỡng công nhân lao động phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng …

Bước sang năm 2022, nước ta đang chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, năm phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19; cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.  Các chi, đảng bộ cơ sở; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 gắn với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 20205. Theo đó, để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm. Đó là, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các chủ doanh nghiệp, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, ý nghĩa và lợi ích của công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đồng thời, đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng, quê hương, đất nước... đối với lực lượng công nhân lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng; nâng cao tính tự giác, tích cực lao động, học tập, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên.

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; trước hết, cần tập trung khảo sát, nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, người lao động và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân; đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân và Thông tri số 09-TTr/TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cấp ủy, đảng viên, cán bộ phụ trách công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; tổ chức các các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ làm công tác đảng trong doanh nghiệp. Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với các tổ chức đảng trong doanh nghiệp mới thành lập gặp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ công tác đảng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú trong đội ngũ công nhân và người lao động để xem xét, kết nạp Đảng. Hàng năm, ưu tiên sắp xếp, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề, trong đó có lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới dành riêng cho đội ngũ công nhân và người lao động.

Hơn nữa cần tập trung chỉ đạo quyết liệt việc kết nạp đảng viên trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân theo hướng coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, đảm bảo chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng, coi đây là một giải pháp đột phá trong công tác phát triển đảng viên.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc phát triển đảng viên. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự chuyển biên", "tự chuyển hóa". Kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức đảng trong doanh nghiệp, các doanh nghiệp tiêu biểu, điển hình trong công tác phát triển đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm ổn định cho đảng viên lao động, tạo điều kiện cho đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ và thực hiện tốt nghĩa vụ của đảng viên./.

Hồng Minh
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 617
 • Hôm nay: 51,424
 • Trong tuần: 236,364
 • Tất cả: 63,968,123
Đăng nhập