Hội nghị Tổng kết thực hiện luật di sản văn hóa
Lượt xem: 748
CTTĐT- Chiều ngày 12/01/2022, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị - Hội thảo trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện luật di sản văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Theo báo cáo tại hội nghị, từ khi luật di sản văn hóa đi vào thực hiện đã phát huy vai trò trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể; bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; hoạt động bảo tàng; bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu; hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật Di sản văn hóa ở các cấp, các địa phương trong cả nước bằng nhiều hình thức khác nhau. Theo thống kê từ Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, đã có tổng cộng 300 văn bản liên quan được ban hành nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Trên cả nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xếp hạng trên 10.000 di tích cấp tỉnh, thành phố; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng 3.590 di tích quốc gia và Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng 119 di tích quốc gia đặc biệt; đồng thời, có trên 4 vạn di tích đã được kiểm kê theo quy định của Luật di sản văn hóa. Trong số đó, đã lựa chọn các di tích tiêu biểu để lập hồ sơ khoa học, trình và đã được UNESCO ghi danh 08 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

Thực hiện quy định của Luật Di sản văn hóa và Công ước 2003, tính đến nay, cả nước đã có khoảng 7 vạn di sản trên cả nước được kiểm kê, 416 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 14 di sản được UNESCO ghi danh (bao gồm 13 di sản văn hóa phi vật thể trong Danh sách đại diện của nhân loại và 01 di sản văn hóa phi vật thể trong danh sách cần bảo vệ khẩn cấp). Hiện, UNESCO đang xem xét theo lộ trình 02 Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã trình trong thời gian vừa qua là: Nghề làm gốm của người Chăm, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ…

Đối với tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh hiện có 52 di tích (21 quốc gia và 31 cấp tỉnh), 37 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dẫn đầu cả nước; 02 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thực hiện Luật Di sản văn hóa, tỉnh Lào Cai đã ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức phân cấp về bộ máy quản lý di tích giao cho các địa phương quản lý: toàn tỉnh có 03 ban quản lý di tích huyện, thị xã, thành phố làm việc theo chế độ chuyên trách, các di tích đơn lẻ còn lại đều thành lập ban quản lý di tích làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các di tích đều có quy chế, nội quy làm việc, nội quy tham quan, bảng trích giới thiệu về di tích, biển chỉ dẫn. Toàn tỉnh hiện có 10.786 hiện vật, tư liệu, 02 bảo vật quốc gia.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện Luật Di sản văn hóa; vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc những nội dung mới chưa có trong quy định, đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của Luật Di sản văn hóa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Di sản văn hóa cần phải được gắn kết với cộng đồng, là cốt lõi của bản sắc dân tộc và cơ sở sáng tạo những giá trị mới để giao lưu văn hóa. Vì vậy cần nâng cao nhận thức và thể chế hóa, bám sát các quan điểm chỉ đạo và phát huy giá trị di tích, di sản, để hệ giá trị di tích di sản thực hiện vai trò dẫn dắt, quảng bá, thương hiệu khẳng định hồn cốt dân tộc. Bên cạnh đó, cần tạo ra mối quan hệ tương thích, đồng bộ giữa Luật Di sản văn hóa và các bộ luật khác để tạo động lực cho sự phát triển; Củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành về bảo tồn di tích, bảo tàng, di sản văn hóa phi vật thể; Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Di sản văn hóa, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo từng lĩnh vực cụ thể…

Thảo Châu

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 319
 • Hôm nay: 18,964
 • Trong tuần: 48,393
 • Tất cả: 61,151,232
Đăng nhập