banner
Lượt xem: 67

Tăng cường giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

CTTĐT - Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Lào Cai không những tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật mà còn hình thành thói quen tự giác tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông đường bộ cho sinh viên Trường cao đẳng Lào Cai năm 2020

Tích cực vào cuộc

Theo Sở Lao động- Thương binh & Xã hội tỉnh Lào Cai (LĐ-TBXH), trong những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) cho từng nhóm đối tượng trong các cơ sở GDNN. Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ LĐ-TBXH, của Tỉnh, Sở LĐ -TBXH tỉnh đều có văn bản hướng dẫn triển khai tới các cơ sở GDNN  triển khai công tác phổ biến GDPL và kiểm tra việc thực hiện đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở. Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2016-2020, mỗi năm các cơ sở GDNN trong tỉnh đã giảng dạy, phố biến GDPL đến 12-13 nghìn sinh viên, học viên và người lao động tham gia học nghề tại các cơ sở.

Thực tế cho thấy, việc triển khai thực hiện công tác phổ biến GDPL trong các cơ sở dạy nghề trong những năm qua được thực hiện thông qua việc  tổ chức giảng dạy và học tập môn học pháp luật tại các cơ sở dạy nghề. Đồng chí Hoàng Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai cho biết: “Nhà trường có đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 05 người (theo quyết định phê chuẩn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) và 119 tuyên truyền viên pháp luật là các cán bộ phụ trách các khoa, phòng và giáo viên chủ nhiệm các lớp; do đó, việc tuyên tuyền, phổ biến GDPL luôn được nhà trường chú trọng. Trong 8 tháng đầu năm 2021, đội ngũ viên chức làm công tác phổ biến GDPL đã tiến hành tham mưu, tuyên truyền các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, đã thực hiện tuyên truyền 70  cuộc  cho  trên 4 nghìn lượt sinh viên, học viên tham dự tại nhà trường.”

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của Nhà trường được bồi dưỡng kiến thức pháp luật thông qua việc tham dự các Hội nghị phổ biến pháp luật đợt 1, đợt 2 trong năm và được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc tham dự các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phố biến giáo dục pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh do Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức hàng năm. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của Nhà trường được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc đọc, nghiên cứu tài liệu được gửi đến qua email hoặc sách, tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật có trong Thư viện hoặc Tủ sách pháp luật của Nhà trường.

Đến nay, Trường Cao đẳng Lào Cai thực hiện tổ chức giảng dạy và học tập môn học pháp luật theo đúng chương trình, giáo trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2014 ban hành chương trình, giáo trình môn học pháp luật dùng trong đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề và Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 ban hành chương trình môn học pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng”. Bên cạnh đó, việc phổ biến GDPL tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) thuộc các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh thường được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, giờ ngoại khóa, giờ chào cờ…. . Nội dung được giáo viên cập nhật các kiến thức, chắt lọc từ các cuốn tài liệu về pháp luật để phổ biến tới các em học sinh các thông tin, quy định về pháp luật.

Để có tài liệu phục vụ công tác dạy và học môn pháp luật, các cơ sở dạy nghề biên soạn giáo trình môn học pháp luật đều thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (đơn vị thuộc Bộ LĐ-TBXH) cho trình độ cao đẳng và trung cấp. Tuy nhiên, tại các Trung tâm GDNN – GDTX, nhà trường đã chủ động cập nhật các văn bản liên quan đến giáo dục pháp luật để tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý vào các môn học; đồng thời hàng năm, các cơ sở GDNN đều có sự phối hợp với các cơ quan liên quan như ngành Tư pháp, Thông tin - Truyền thông để được cung cấp, hỗ trợ tài liệu, kiến thức pháp luật mới trong việc triển khai công tác phổ biến GDPL tại đơn vị.

Khảo sát thực tế cho thấy, tại các cơ sở dạy nghề đều có tủ sách pháp luật và thường xuyên bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác phổ biến GDPL tại đơn vị nhằm khai thác thông tin phục vụ công tác tra cứu giảng dạy, học tập của trường. Tủ sách pháp luật thường xuyên được cập nhật, bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị, tủ sách đặt tại phòng thư viện thuận tiện cho cán bộ, viên chức và học viên tìm hiểu.

Giải pháp dạy và học pháp luật chuyên sâu

Ngày 19/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1260/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”. Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2027”. Đây cũng là kế hoạch đầu tiên chuyên sâu về phổ biến GDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN ở Lào Cai.

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu 100% cơ sở hoạt động GDNN tổ chức tuyên truyền, phổ biến GDPL theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu phổ biến GDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị; phấn đấu 100% người học trong các cơ sở hoạt động GDNN thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận;  phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật; phấn đấu từ 60 - 70% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử và học liệu được số hóa (bài giảng, tài liệu, sách tham khảo…

Theo Sở LĐ-TBXH tỉnh, để đạt được mục tiêu trên, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh cần chủ động thực hiện dạy và học pháp luật chuyên sâu trong cơ sở dạy nghề. Trong đó, cần xây dựng, biên soạn bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, phổ biến GDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng gồm: Chương trình, tài liệu dành cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, các cơ sở hoạt động GDNN chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL. Trong đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực pháp luật và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến GDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả.  Nhất là đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học Pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập; xây dựng giáo trình, bài giảng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần tổ chức “Ngày pháp luật”; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật giỏi... Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL qua các ngày hội, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp, thiết thực nhằm thu hút sự tham gia của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập thực tế về công tác phổ biến GDPL; khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ quản lý,  tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật tham gia xây dựng các tiểu phẩm, phóng sự, câu chuyện giải quyết tình huống pháp luật mang ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật liên quan đến việc học tập, giảng dạy, công việc của các nhóm đối tượng góp phần làm đa dạng, phong phú môi trường nghiên cứu, học tập trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đặc biệt, cần hình thành cơ chế phối hợp giữa Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp với cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý về GDNN trên địa bàn để người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động được học tập, trải nghiệm thực tế, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL trong lĩnh vực GDNN thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử nội bộ của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin đến người dân đặc biệt là người dân ở vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội (Youtube, Facebook, Twitter...) vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN. Khuyến khích, huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia tuyên truyền, PBGDPL; đội ngũ luật sư, luật gia, đối tượng am hiểu pháp luật... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến trong cơ sở hoạt động GDNN.

Phổ biến GDPL thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh, sinh viên và người lao động tham gia học nghề tại các cơ sở dạy nghề; bởi sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ được trang bị kiến thức và am hiểu các quy định pháp luật phục vụ cho công việc và cuộc sống; đồng thời hình thành kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới./.

Tác giả:Hồng Minh
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 204
 • Hôm nay: 13,869
 • Trong tuần: 130,124
 • Tất cả: 52,148,551
Đăng nhập