Cơ hội nào cho lộ trình chuyển đổi số tại Lào Cai
Lượt xem: 310

CTTĐT - Tỉnh Lào Cai được xem là điểm sáng trong xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử, đây là những nền tảng cơ bản để thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo ra thay đổi trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính, hướng đến chính quyền phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ấn nút khởi động Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Lào Cai. Ảnh A.Lìn

Nền tảng cho chuyển đổi số

Sau 30 năm tái lập tỉnh, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, kinh tế Lào Cai phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt 10,02%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng, đứng thứ 2 trong các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng từ tăng 42,58% lên 45,3%, dịch vụ từ 42,02% lên 42,5%, ngành nông lâm nghiệp từ 15,4% giảm còn 12,2%.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được đầu tư toàn diện, có trọng điểm đã phát huy hiệu quả; kinh tế tăng trưởng nhanh, văn hóa xã hội ngày càng phát triển, đối ngoại được mở rộng; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, biên giới ổn định.

Lĩnh vực thông tin và truyền thông có sự phát triển đáng ghi nhận. Đến nay, Lào Cai có 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn có sóng thông tin di động; tỷ lệ cáp quang đến hộ gia đình đạt khoảng 32%; 98% số thôn được đảm bảo sóng di động tại trung tâm thôn và các khu vực tập trung dân cư. 60% dân số trên địa bàn tỉnh có điện thoại thông minh.

100% cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối mạng diện rộng, mạng truyền số liệu chuyên dùng. 50% hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh chuyển đổi sang địa chỉ IPv6. 90% cơ quan trong toàn hệ thống chính trị được đầu tư đảm bảo về hạ tầng CNTT phục vụ triển khai ứng dụng CNTT. 30% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ (các hoạt động cơ bản) của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất. 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật(CL CPS); 82% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 62% hồ sơ công việc cấp huyện và 52% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)…

Tỉnh cũng đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Lào Cai từ năm 2020. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu mã độc, thông tin hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng về Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC).  

Xây dựng các dịch vụ nền tảng (Dịch vụ dữ liệu, giám sát hoạt động nghiệp vụ, danh mục bảng mã điện tử dùng chung, xác thực phân quyền tập trung, đăng nhập 1 lần). Số hóa, xây dựng một số cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành (Chỉ tiêu KTXH, CSDL người dùng, CBCC, TTHC, dân tộc, tư pháp, BHXH, y tế, giáo dục...), từng bước hình thành hệ sinh thái số, kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh giúp cho tỉnh giám sát, điều hành, điều phối, thống kê, báo cáo, hỗ trợ ra quyết định trong chỉ đạo, điều hành, quản lý xã hội. Đồng thời lựa chọn UBND thị xã Sa Pa, UBND thành phố Lào Cai là các đơn vị điểm triển khai các phân hệ (OC) của Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh Lào Cai chủ động, tích cực thúc đẩy chương trình chuyển đổi số trong thời gian tới.

 

Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi cho Nhân dân trong việc thực hiện các dịch vụ công.

Tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số

Chuyển đối số là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược, nếu đứng ngoài sẽ kéo giảm sự phát triển, thậm chí là thất bại. Với những kết quả đạt được, tỉnh Lào Cai đã nhận diện và nỗ lực đưa khái niệm chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và hệ thống các cơ quan chính trị, nhà nước. Minh chứng rõ ràng là Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 08 về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 – 2025. Đây là kim chỉ nam để tỉnh Lào Cai thực hiện công cuộc chuyển đổi số trong thời gian tới, với mục tiêu của cả giai đoạn là: Phát triển CNTT và Truyền thông, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số.

Mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, công cuộc chuyển đổi số của tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên đối với các nhiệm vụ giải quyết các vấn đề bức xúc, cần làm ngay; Các hoạt động ứng dụng, đầu tư, phát triển CNTT phải thực hiện, tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử, đô thị thông minh; Triển khai xây dựng chính quyền số áp dụng mô hình triển khai tập trung (hạ tầng, cơ sở dữ liệu, nền tảng, ứng dụng tập trung),… đáp ứng mục tiêu đến năm 2025 cơ bản các hoạt động của các cơ quan nhà nước đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và đổi mới; việc tác nghiệp trên môi trường mạng được đảm bảo an toàn thông tin; xây dựng và cung cấp cơ bản đầy đủ các dữ liệu của chính quyền dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở; người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực dân cư thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng triệt để công nghệ số thay đổi mô hình, quy trình, sản phẩm của các doanh nghiệp và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đã chủ trì nhiều cuộc làm việc với các sở, ngành, địa phương và các chuyên gia về chuyển đổi số. Tại các buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh luôn luôn yêu cầu các đơn vị phải nhân thực rõ chuyển đổi số trong ngành mình, đơn vị mình, địa phương mình; cần sớm xác định trong thời gian tới sẽ làm gì? Làm như thế nào?”

Chủ tịch UBND tỉnh cũng ra thông điệp nhấn mạnh, chính quyền số sẽ là kết nối dữ liệu, thời gian tới cần tập trung đẩy nhanh hoàn thành dịch vụ công cấp độ 4 vì đã hội đủ các điều kiện để thực hiện. Về xã hội số, chú trọng lĩnh vực giáo dục và y tế trước. Về kinh tế số chú trọng phát triển du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ để tạo bước đột phá. Bên cạnh đó, chú trọng đón đầu, tận dụng các xu hướng công nghệ mới để phát triển kinh tế.

Với việc chỉ đạo sâu, sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là Chủ tịch UBND tỉnh, hành lang pháp lý về công cuộc chuyển đổi số của Lào Cai đã được tạo dựng. Thành công nhanh hay chậm, tạo được bứt phá hay không sẽ còn cần đến động thái của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là người đứng đầu. Và một nhân tố quan trọng nữa là sự vào cuộc của các doanh nghiệp, bởi đến nay đây là đội ngũ tiếp cận với công cuộc chuyển đổi số nhanh nhất và mạnh nhất. Tuy nhiên, với đặc thù doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm phần đa là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là vấn đề mà trong công cuộc chuyển đổi số của quốc gia cũng cần phải lưu ý, bởi doanh nghiệp vừa và nhỏ có trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp, thiếu nền tảng công nghệ thông tin, thiếu tư duy kỹ thuật số hặc các thách thức về văn hóa kỹ thuật số doanh nghiệp… Điều này đỏi hỏi nhà quản lý, và đặc biệt là cơ quan chuyên ngành cần đặc biệt lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

Thùy Linh
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 96
 • Hôm nay: 4,683
 • Trong tuần: 18,831
 • Tất cả: 50,613,081
Đăng nhập