THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH LŨY KẾ ĐẾN QUÝ I NĂM 2022

A. Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách

I. Thu ngân sách

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2022 theo Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Lào Cai (sau đây gọi là dự toán UBND tỉnh giao) là 9.500 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa là 7.700 tỷ đồng; thu hoạt động xuất nhập khẩu là 1.800 tỷ đồng.

Tổng thu NSNN trên địa bàn lũy kế đến quý I năm 2022 đạt 2.414 tỷ đồng, bằng 33% dự toán trung ương giao, bằng 25% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 118% so với  cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Thu nội địa đạt 2.069 tỷ đồng, bằng 35% dự toán trung ương giao, bằng 27% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 123% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu từ thuế, phí và thu khác đạt 1.195 tỷ đồng, bằng 25% so với dự toán trung ương giao, bằng 21% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 115% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương và địa phương quản lý đạt 402 tỷ đồng, bằng 41% dự toán Trung ương giao, bằng 38% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 201% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 374 tỷ đồng, bằng 23% dự toán Trung ương giao, bằng 19% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 95% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu phí, lệ phí đạt 80 tỷ đồng, bằng 18% dự toán Trung ương giao, bằng 16% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 115% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền sử dụng đất đạt 874 tỷ đồng, bằng 73% dự toán trung ương giao, bằng 44% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 149% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cho thuê đất đạt 12 tỷ đồng, bằng 6% dự toán trung ương giao, bằng 5% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 26% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 289 tỷ đồng, bằng 21% dự toán Trung ương giao, bằng 18% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 97% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 7 tỷ đồng, bằng 25% dự toán Trung ương giao, bằng 24% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 85% so với cùng kỳ năm trước.

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 344 tỷ đồng, bằng 22% dự toán trung ương giao, bằng 19% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 90% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP) đạt 5.178 tỷ đồng, bằng 42% dự toán trung ương giao, bằng 37% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 90% so với cùng kỳ năm trước.

(Số liệu chi tiết thu ngân sách theo Biểu số 59/CK-NSNNBiểu số 60/CK-NSNN đính kèm)

II. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi NSĐP đạt 4.180 tỷ đồng, bằng 36% dự toán Trung ương giao, bằng 30% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 119% so với cùng kỳ năm trước.

 (Số liệu chi tiết chi ngân sách theo Biểu số 59/CK-NSNNBiểu số 61/CK-NSNN đính kèm)

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 186
  • Trong tuần: 1,518
  • Tất cả: 2,059,181
Đăng nhập