THÔNG TIN KẾT QUẢ MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG BỔ SUNG ĐỢT 1, LẦN 2 - NĂM 2018
Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai theo phương thức tập trung; 

 Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, đợt 1 - năm 2018; 

 Căn cứ quyết định 3362/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung nội dung, số lượng, giá trị mua sắm tài sản phát sinh thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung đợt 1 – lần 2, năm 2018;

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức thực hiện xong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp và ký kết phụ lục bổ sung thỏa thuận khung mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 – lần 2, năm 2018.

Để đảm bảo đúng quy định về đăng tải thông tin mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung tại Điều 77, Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai đề nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai đăng tải danh sách nhà thầu được lựa chọn, Phụ lục bổ sung thỏa thuận khung mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 – lần 2, năm 2018. Cụ thể:

1.Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt máy vi tính để bàn, máy photo copy, máy điều hòa nhiệt độ.

- Nhà thầu được lựa chọn để cung cấp tài sản trong phụ lục bổ sung mua sắm tập trung: Công ty Cổ phần Thương mại X Media (giấy Đăng ký kinh doanh: 5300547032; cấp lần đầu ngày 26/10/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp).

Địa chỉ: Số nhà 031, đường Lê Lai, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

Người đại diện: Ông Nguyễn Xuân Mơ; Chức vụ: Giám đốc 

- Kết quả Phụ lục bổ sung Thỏa thuận khung được ký kết giữa nhà thầu và đơn vị mua sắm tập trung: (Có phụ lục số 1 kèm theo)

2. Gói thầu số 02: Mua sắm, lắp đặt tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc.

- Nhà thầu được lựa chọn để cung cấp tài sản mua sắm tập trung: Công ty TNHH thương mại Tân Hưng (Giấy phép Đăng ký kinh doanh: 5300205529; do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp, đăng ký lần đầu ngày 04/12/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 25/5/2016)

Địa chỉ: Số 263, đường Khánh Yên, phường Phố Mới, TP Lào Cai.

Người đại diện: Ông Vũ Duy Ngọc Chức vụ: Giám đốc

- Kết quả Phụ lục bổ sung Thỏa thuận khung được ký kết giữa nhà thầu và đơn vị mua sắm tập trung: (Có phụ lục số 2 kèm theo).

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 85
  • Tất cả: 2,060,929
Đăng nhập