ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 10/2/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 11-NQ/TW) qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Công văn số 94-GM/ĐUK ngày 14/4/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc mời theo dõi học tập Nghị quyết số 11-NQ/TW. Sáng ngày 15/4/2022, Hội nghị tổ chức qua hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường tầng 8 Sở Tài chính tỉnh Lào Cai qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 11-NQ/TW. Theo đó, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong Vùng trong bối cảnh phát triển mới. Nghị quyết là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế chính sách mới nhằm khai thác và phát huy ở mức cao nhất những tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển nhanh, bền vững của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và các địa phương trong Vùng trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã phát biểu tham luận về "Nhiệm vụ và giải pháp phát triển tỉnh Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc" theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 11-NQ/TW. Thay mặt tỉnh Lào Cai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ nhất trí cao với các nội dung Nghị quyết 11-NQ/TW; khẳng định nghị quyết này đảm bảo sự kế thừa và phát triển Nghị quyết số 37/NQ-TW nên đáp ứng được niềm tin, nguyện vọng chính đáng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc về những chủ trương, định hướng của Đảng. Phân tích công phu, đa chiều từ thực tiễn và những luận cứ khoa học. Từ đó, đã đưa ra các định hướng vừa mang tầm nhìn chiến lược, vừa phù hợp với điều kiện của vùng. Để hoàn thành thắng lợi Nghị Quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Lào Cai kiến nghị Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như: Đề nghị sớm triển khai xây dựng đề án phát triển một số cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế vùng; hoàn thiện chính sách đặc thù, thúc đẩy liên kết - phát triển vùng; ưu tiên nguồn lực đầu tư kết nối giao thông vùng đến năm 2025; xây dựng cơ chế, quy định đặc thù cho các tỉnh trong vùng sớm thực hiện các chương trình, dự án tham gia cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon; vận hành thí điểm thị trường các-bon để phát huy ngay tiềm năng, lợi thế của một vùng phát triển xanh, bền vững…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những vấn đề cần thực hiện, đó là: Phải quán triệt đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW; nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung công việc phải làm, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của tất cả các cấp, các ngành, của người dân và doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần chủ động sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương trong Vùng; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế chính sách phát triển vùng; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Kết thúc hội nghị, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài chính đều nắm rõ được những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, đầu cầu trực tiếp
tại Trụ sở Trung ương Đảng kết nối từ Thủ đô Hà Nội đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Tài chính tỉnh Lào Cai


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Tài chính tỉnh Lào Cai


Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham luận tại hội nghị


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đinh Văn Tiến - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 193
  • Trong tuần: 1,525
  • Tất cả: 2,059,188
Đăng nhập