ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025
Chiều ngày 17/12/2020, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ.

Toàn thể thể cán bộ, đảng viên Sở Tài chính tập trung theo dõi, tiếp thu nội dung Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 29/10/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai; Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 10/11/2020 của Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 09 -KH/ĐU ngày 11/12/2020 của  Đảng ủy Sở Tài chính về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều ngày 17/12/2020, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức HậuĐảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở Tài chính được ủy quyền của đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính đã phát biểu khai mạc, quán triệt, chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Đức Hậu – Đảng ủy viên, Đảng bộ Sở Tài chính
phát biểu khai mạc, quán triệt, chỉ đạo Hội nghị

Trong thời gian 1/2 ngày, Hội nghị đã được nghe đồng chí Lại Vũ Hiệp - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết; qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên Sở Tài chính nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Lại Vũ Hiệp - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
truyền đạt các nội dung cơ bản, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của NQ hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Việc tổ chức Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên Sở Tài chính nắm vững những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội, thống nhất trong hành động và quyết tâm thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống. Từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc một cách thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Sau khi triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy Sở chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính bảo đảm sát thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan; tất cả cán bộ, đảng viên đã viết bài thu hoạch bằng hai hình thức (trắc nghiệm và tự luận viết tay) theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên.

Trần Thùy Dương - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 132
  • Tất cả: 2,057,795
Đăng nhập