ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

   Sáng ngày 17/12/2019, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở Tài chính tham dự Hội nghị triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc.

              Thực hiện Văn bản số 2403-CV/TU ngày 10/12/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về mời dự hội nghị trực tuyến triển khai học tập chuyên đề năm 2020. Sáng ngày 17/12/2019 Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở Tài chính tham dự Hội nghị triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc.


              Trong thời gian 1/2 ngày, Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo,
nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương,
Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
truyền đạt chuyên đề.

Việc tổ chức Hội nghị rất thiết thực, quan trọng, giúp toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở Tài chính nâng cao hiểu biết, nhận thức chính trị, tư tưởng, năng lực công tác, vận dụng thiết thực vào từng lĩnh vực công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Hình ảnh của Hội nghị tại điểm cầu Sở Tài chính:

Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở Tài chính
 tập trung theo dõi, tiếp thu các nội dung chuyên
đề

Trần Thùy Dương - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 158
  • Trong tuần: 1,928
  • Tất cả: 2,059,591
Đăng nhập