ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC NĂM 2019
Sáng ngày 16/7/2019, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở Tài chính tham dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019 qua hệ thống kết nối đường truyền trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức.
    
         Thực hiện Văn bản số 2126-CV/TU ngày 27/6/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019. Sáng ngày 16/7/2019 Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở Tài chính tham dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019 qua hệ thống kết nối đường truyền trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức. 
Hội nghị tại điểm cầu Sở Tài chính tỉnh Lào Cai 

         Trong thời gian 1/2 ngày, Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, một số gợi ý đối với tỉnh Lào Cai”.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề.

         Việc tổ chức Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở Tài chính nâng cao hiểu biết, nhận thức chính trị, tư tưởng, năng lực công tác, vận dụng thiết thực vào từng lĩnh vực công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Trần Thùy Dương - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 1,913
  • Tất cả: 2,059,576
Đăng nhập