ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỌC TẬP CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)
    Thực hiện Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai; Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 26/11/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 119-KH/ĐU ngày 29/11/2018 Đảng ủy Sở Tài chính về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)


Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

    Ngày 5/12/2018, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức học tập các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai 


Đồng chí Lại Vũ Hiệp - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lào Cai
giới thiệu những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) 

    Đồng chí Lại Vũ Hiệp - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lào Cai đã giới thiệu đến toàn thể Hội nghị những nội dung, quan điểm cơ bản, trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 17/10/2018 kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, các chỉ tiêu trong năm 2019; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên ban chấp hành Trung ương. Bên cạnh đó đồng chí cũng đã thông tin đến toàn thể hội nghị một số nội dung tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế trong thời gian qua.
Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai 
tham gia học tập 
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

    Kết thúc buổi hội nghị, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sẽ thực hiện viết bài thu hoạch cá nhân tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và những điểm mới trong các văn kiện của Hội nghị, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị một cách thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.
Nguyễn Thị Dung - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 165
  • Trong tuần: 1,935
  • Tất cả: 2,059,598
Đăng nhập