ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO VÀ BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NĂM 2018
Thực hiện Hướng dẫn số 1524-CV/TU ngày 10/7/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tuyên truyền biển, đảo và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp năm 2018. Sáng ngày 17/7/2018, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên năm 2018 qua sóng truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Sở Tài chính. 

Hội nghị được Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa - Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề: “Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lê nin trong thời đại ngày nay” và Thượng tá Vũ Hữu Kiêm – Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân truyền đạt chuyên đề: “Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới”.

Việc tiếp thu buổi học tập bồi dưỡng cập nhật kiến thức với hai chuyên đề trên là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài chính được tiếp thu, nắm vững các thông tin tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây và các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, chống lại các thế lực phản động có âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó vận dụng có hiệu quả các nội dung cơ bản trong chủ trương, quan điểm của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và trong công tác tham mưu đề xuất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa - Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
truyền đạt chuyên đề: “Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lê nin trong thời đại ngày nay”

Thượng tá Vũ Hữu Kiêm – Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân
 truyền đạt chuyên đề:“Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới”

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 
thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tham dự Hội nghị

Trần Thùy Dương - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính


Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 124
  • Trong tuần: 1,894
  • Tất cả: 2,059,557
Đăng nhập