ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII); QUY ĐỊNH SỐ 28-QĐ/TU NGÀY 26/3/2018 CỦA TỈNH ỦY LÀO CAI
Sáng ngày 12/7/2018, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài chính.

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/ĐUK ngày 02/7/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lào Cai. Sáng ngày 12/7/2018, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài chính. 

Đồng chí Ngô Minh Quế – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, được ủy quyền của Bí thư Đảng bộ Sở Tài chính đã phát biểu khai mạc, quán triệt, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Ngô Minh Quế – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
phát biểu khai mạc, quán triệt, chỉ đạo hội nghị.


Tại Hội nghị, đồng chí Lại Vũ Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản, các điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Sở Tài chính.

Đồng chí Lại Vũ Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh
 truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);
Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai.

Việc tổ chức Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài chính nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới, mấu chốt của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đồng thời nắm vững, hiểu rõ các nội dung, điểm mới tại Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc một cách thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài chính tham dự Hội nghị.

Qua Hội nghị, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sẽ thực hiện viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) theo yêu cầu của cấp trên./.

Trần Thùy Dương - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính


Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 100
  • Tất cả: 2,057,763
Đăng nhập