ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); ngày 21/12/2017, Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Lại Vũ Hiệp – Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh LàoCai đã giới thiệu đến Hội nghị những nội dung, quan điểm cơ bản, trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về việc tiếp tục đổi mớ ihệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới; tình hình thời sự, kinh tế cũng như những vấn đề nổi bật trong nước, quốc tế trong thời gian qua.

 Kết thúc hội nghị, tất cả cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức, người lao động sẽ thực hiện viết bài thu hoạch cá nhân tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và những điểm mới trong các văn kiện của Hội nghị, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị một cách thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.

Đặng Trung Hiếu - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính

Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 110
  • Tất cả: 2,057,773
Đăng nhập