ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 03/7/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); ngày 24/7/2017, Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.


Đồng chí Lại Vũ Hiệp – Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lào Cai đã giới thiệu đến toàn thể Hội nghị những nội dung, quan điểm cơ bản, trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 11-NQ/CP về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/CP về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tình hình thời sự, kinh tế cũng như những vấn đề nổi bật trong nước, quốc tế trong thời gian qua.

Kết thúc buổi hội nghị, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sẽ thực hiện viết bài thu hoạch cá nhân tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và những điểm mới trong các văn kiện của Hội nghị, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị một cách thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.

Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 133
  • Trong tuần: 133
  • Tất cả: 2,057,796
Đăng nhập