TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-UBND CỦA UBND TỈNH LÀO CAI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN MẠNG

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Công văn số 854/STTTT-BCVTCNTT ngày 17/09/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc nguy cơ mất an toàn thông tin trên hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lào Cai. 

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng tại đơn vị, Sở Tài chính đề nghị Quỹ phát triển đất, các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt các văn bản về an toàn, an ninh thông tin

Quỹ phát triển đất, các phòng chuyên môn, Trung tâm quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc

Luật An toàn thông tin mạng năm 2015;

Luật Bảo vệ bí mật của nhà nước năm 2018;

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

Luật An ninh mạng năm 2018;

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

2. Đối với hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung của tỉnh Lào Cai

- Cán bộ, công chức, viên chức quản lý chặt chẽ chữ ký số, các tài khoản đã được cấp để truy cập khai thác hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung của tỉnh Lào Cai, tránh để bị mất, lộ lọt thông tin tài khoản, mật khẩu cá nhân.

- Chỉ sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Lào Cai: Hệ thống thư điện tử công vụ, Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành, Cổng thông tin điện tử, Hệ thống dịch vụ hành chính công….để trao đổi văn bản, tài liệu công vụ (trừ các văn bản, tài liệu có nội dung bí mật của nhà nước).

3. Đối với hệ thống thư điện tử công vụ 

- Tăng cường việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ của phòng, các cá nhân đã được cấp (không sử dụng hộp thư điện tử miễn phí trên Internet) để thực hiện trao đổi thông tin, tài liệu với các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Sở Tài chính theo Quyết định số 238/QĐ-STC ngày 25/11/2014 của Sở Tài chính và các văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.   

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng hộp thư điện tử công vụ cảnh giác và không mở các tập tin hay đường liên kết lạ được gửi qua các trang mạng xã hội, không truy cập vào các tập tin đính kèm, hình ảnh lạ được gửi từ người lạ hoặc hộp thư điện tử không rõ nguồn gốc... để tránh bị cài đặt các phần mềm chứa mã độc đánh cắp thông tin, mã hóa dữ liệu.

4. Đối với hệ thống mạng, phần mềm chuyên ngành Tài chính

- Định kỳ hàng tháng, thực hiện dọn dẹp, sắp xếp, sao lưu dữ liệu quan trọng, xóa các dữ liệu không sử dụng ở ổ đĩa, thư mục dùng chung (ổ P:\) của các phòng trên hệ thống mạng cục bộ của Sở tránh tình trạng đầy ổ đĩa, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm mã độc cao. Không lưu trữ dữ liệu trên ổ Q:\Sotaichinh mà chỉ để chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các phòng chuyên môn, Trung tâm trong Sở.

- Không thực hiện soạn thảo, in ấn tài liệu mật; không lưu trữ cơ sở dữ liệu, tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật của nhà nước trên máy tính kết nối mạng Internet, mạng cục bộ Sở Tài chính. Cần phải loại bỏ triệt để khi chuyển đổi mục đích sử dụng các thiết bị đã lưu trữ cơ sở dữ liệu, tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật của nhà nước (ổ cứng di động, ổ cứng máy vi tính cho, tặng các cơ quan, đơn vị, các xã nông thôn mới ....).

- Không truy cập vào các trang thông tin độc hại, không tự động cài đặt các phần mềm không có bản quyền, phần mềm không phục vụ cho công tác chuyên môn. Khi kết nối thiết bị lưu trữ ngoài (USB, ổ cứng di động, thẻ nhớ ...) vào máy tính trạm phục vụ, thực hiện chế độ tự động quét virus cho các thiết bị. Không lưu trữ, cung cấp thông tin tài khoản tại những điểm truy cập internet công cộng, không thực hiện trao đổi công việc, gửi nhận văn bản điện tử trên mạng xã hội hoặc qua các công cụ chat, message miễn phí của mạng xã hội.

- Quỹ phát triển đất, các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở phối hợp thông báo kịp thời với cán bộ Tin học (đ/c Bùi Quang Long - Chuyên viên Văn phòng Sở) khi phát hiện máy tính trạm phục vụ chuyên môn của mình bị nhiễm virus, mã độc để cùng giải quyết, khắc phục. 

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng tại Sở Tài chính tỉnh Lào Cai. Đề nghị Quỹ phát triển đất, các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Bộ Phận tin học (đ/c Bùi Quang Long - Chuyên viên Văn phòng Sở) để phối hợp, xử lý kịp thời./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 112
  • Trong tuần: 772
  • Tất cả: 2,061,616
Đăng nhập