CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XẾP LOẠI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, QUỸ TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC UBND TỈNH
Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh công nhận kết quả xếp loại thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, Quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh (Nội dung tải về tại đây)

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 290
  • Trong tuần: 1,622
  • Tất cả: 2,059,285
Đăng nhập