Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 08 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 21/02/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 586.427 triệu đồng, bằng 14,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 145,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 412.729 triệu đồng, bằng 16,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 132,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 166.209 triệu đồng, bằng 12,3% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 188,3% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 1.171.645 triệu đồng, bằng 15,3% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 74,4% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 942.394 triệu đồng, bằng 12,3% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 126,4% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 85
  • Trong tuần: 3,063
  • Tất cả: 2,060,726
Đăng nhập