Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 11 năm 2014

Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 14/3/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 915.827 triệu đồng, bằng 22,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 149,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 594.862 triệu đồng, bằng 23,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 137,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 286.964 triệu đồng, bằng 21,3% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 165,3% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 1.975.989 triệu đồng, bằng 25,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 114,3% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 1.577.103 triệu đồng, bằng 20,6% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 137,4% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 3,079
  • Tất cả: 2,060,742
Đăng nhập