Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 12 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 21/3/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 965.409 triệu đồng, bằng 23,3% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 146,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 614.662 triệu đồng, bằng 24,6% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 135,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 307.746 triệu đồng, bằng 22,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 160,5% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 2.044.371 triệu đồng, bằng 26,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 114,0% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 1613,749 triệu đồng, bằng 21,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 127,4% so với cùng kỳ năm trước


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 849
  • Tất cả: 2,061,693
Đăng nhập