Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 13 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 28/3/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 1.069.431 triệu đồng, bằng 25,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 144,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 685.195 triệu đồng, bằng 27,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 133,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 339.510 triệu đồng, bằng 25,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 157,5% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 2.240.389 triệu đồng, bằng 29,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 115,0% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 1.740.123 triệu đồng, bằng 22,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 124,0% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 371
  • Tất cả: 2,061,215
Đăng nhập