Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 14 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 04/4/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 1.239.625 triệu đồng, bằng 29,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 144,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 818.072 triệu đồng, bằng 32,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 160,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 376.827 triệu đồng, bằng 27,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 161,9% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 2.481.129 triệu đồng, bằng 31,6% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 160,8% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 1.915.216triệu đồng, bằng 25,0% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 147,5% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 2,407
  • Tất cả: 2,060,070
Đăng nhập