Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 15 năm 2014
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 1.305.036 triệu đồng, bằng 31,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 128,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 860.589 triệu đồng, bằng 34,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 125,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 389.421 triệu đồng, bằng 29,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 133,9% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 2.462.069 triệu đồng, bằng 32,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 111,1% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 1.980.008 triệu đồng, bằng 25,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 104,7% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 2,353
  • Tất cả: 2,060,016
Đăng nhập