Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 18 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 02/5/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 1.573.387 triệu đồng, bằng 37,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 119,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.016.365 triệu đồng, bằng 40,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 115,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 498.194 triệu đồng, bằng 36,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 131.6% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 4.360.714 triệu đồng, bằng 56,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 107,0% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 3.351.142 triệu đồng, bằng 43,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 116,6% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 55
  • Trong tuần: 3,033
  • Tất cả: 2,060,696
Đăng nhập