Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 19 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 09/5/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 1.620.100 triệu đồng, bằng 39,0% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 118.4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.055.648 triệu đồng, bằng 42,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 116.9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 505.281 triệu đồng, bằng 37,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 122,3% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 4.338.817 triệu đồng, bằng 57,3% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 106,3% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 3.552.584 triệu đồng, bằng 46,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 118,7% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 3,053
  • Tất cả: 2,060,716
Đăng nhập