Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 20 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 16/5/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 1.668.144 triệu đồng, bằng 40,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 114,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.084.036 triệu đồng, bằng 43,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 115.5% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 524.905 triệu đồng, bằng 38,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 114,1% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 4.882.935 triệu đồng, bằng 63,0% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 108,0% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.102.361 triệu đồng, bằng 53,6% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 131,6% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 3,025
  • Tất cả: 2,060,688
Đăng nhập