Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 23 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 06/5/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 1.998.358 triệu đồng, bằng 48,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 114,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.276.417 triệu đồng, bằng 51,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 118,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 635.672 triệu đồng, bằng 47,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 106,1% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 5.137.395 triệu đồng, bằng 67,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 106,7% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.397.924 triệu đồng, bằng 57,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 126,6% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 2,347
  • Tất cả: 2,060,010
Đăng nhập