Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 24 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 13/5/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 2055.885 triệu đồng, bằng 49,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 111,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.296.048 triệu đồng, bằng 51,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 115,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 672.983 triệu đồng, bằng 49,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 103,5% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 5.709.477 triệu đồng, bằng 74,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 108,8% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.901.582 triệu đồng, bằng 64,0% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 134,9% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 59
  • Trong tuần: 2,391
  • Tất cả: 2,060,054
Đăng nhập