Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 25 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 20/5/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 2.119.389 triệu đồng, bằng 51,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 113,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.334.664 triệu đồng, bằng 53,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 117,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 697.377 triệu đồng, bằng 51,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 105,7% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 5.748.230 triệu đồng, bằng 75,0% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 107,9% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.720.823 triệu đồng, bằng 61,6% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 124,2% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 105
  • Trong tuần: 3,083
  • Tất cả: 2,060,746
Đăng nhập