Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 26 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 27/5/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 2.248.087 triệu đồng, bằng 54,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 112,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.432.551 triệu đồng, bằng 57,3% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 122,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 726.037 triệu đồng, bằng 53,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 99,5% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 5.837.584 triệu đồng, bằng 76,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 108,0% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.790.564 triệu đồng, bằng 62,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 112,7% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 3,045
  • Tất cả: 2,060,708
Đăng nhập