Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 27 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 04/7/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 2.348.558 triệu đồng, bằng 56,6% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 112,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.475.221 triệu đồng, bằng 59,0% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 121,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 773.645 triệu đồng, bằng 57,3% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 99,9% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 5.993.364 triệu đồng, bằng 78,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 111,2% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.194.125 triệu đồng, bằng 67,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 118,3% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 2,390
  • Tất cả: 2,060,053
Đăng nhập