Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 31 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 01/8/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 2.678.398 triệu đồng, bằng 55,8% dự toán điều chỉnh và bằng 101,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.663.693 triệu đồng, bằng 61,5% dự điều chỉnh và bằng 111,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 915.648 triệu đồng, bằng 57,2% dự điều chỉnh và bằng 88,5% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 6.557.155 triệu đồng, bằng 68,3% dự toán điều chỉnh và bằng 111,6% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.887.524 triệu đồng, bằng 61,3% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 117,2% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 303
  • Tất cả: 2,057,966
Đăng nhập