Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 33 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/8/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 2.799.655 triệu đồng, bằng 58,3% dự toán điều chỉnh và bằng 97,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.714.890 triệu đồng, bằng 63,4% dự điều chỉnh và bằng 108,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.003.797 triệu đồng, bằng 44,2% dự toán điều chỉnh và bằng 102,8% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 6.959.733 triệu đồng, bằng 72,5% dự toán điều chỉnh và bằng 104,9% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 6.325.651 triệu đồng, bằng 65,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 117,4% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 391
  • Tất cả: 2,061,235
Đăng nhập