Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 35 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 22/8/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.018.707 triệu đồng, bằng 62,9% dự toán điều chỉnh và bằng 101,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.854.422 triệu đồng, bằng 68,6% dự điều chỉnh và bằng 112,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.081.341 triệu đồng, bằng 67,6% dự toán điều chỉnh và bằng 89,7% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 7.120.390 triệu đồng, bằng 74,2% dự toán điều chỉnh và bằng 105,4% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 6.525.481 triệu đồng, bằng 68,0% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 113,5% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 93
  • Trong tuần: 3,071
  • Tất cả: 2,060,734
Đăng nhập