Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Tuần thứ 36 năm 2014
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 05/9/2014 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.113.222 triệu đồng, bằng 64,9% dự toán điều chỉnh và bằng 100,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 1.898.253 triệu đồng, bằng 70,2% dự điều chỉnh và bằng 110,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 1.131.847 triệu đồng, bằng 70,7% dự toán điều chỉnh và bằng 90,7% so với cùng kỳ năm trước

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 7.204.717 triệu đồng, bằng 75,0% dự toán điều chỉnh và bằng 105,6% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 6.758.243 triệu đồng, bằng 70,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 113,1% so với cùng kỳ năm trước


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 844
  • Tất cả: 2,061,688
Đăng nhập